Галоўная

 Кнігі
Памяць
Вялута
Палессе
Навасёлкі лунінецкія
Интернат ты наш
Палессе маё Лунінецкае
Заказнікі прыроды
Кажан-Гарадок 500-гадовы
Письма командиров
Гонар і памяць Зямлі Лунінецкай

Клуб Лунінецкая Муза

Назвы зямлi лунiнецкай

Лунінец

Мікашэвічы

Вёскі раёна

Расклад руху аўтобусаў

luninetsm@tut.by
luninetsm@tut.by

Iван Панасюк

Письма командиров

Хачу закончыць размову аб “справах даўно мінулых дзён”. Без мінулага не было б сённяшняга. Такі закон існасці. Ведучы размову аб выхаванні ў школьнікаў і моладзі сапраўднай любові да Радзімы, патрэбна заўсёды памятаць, што ім трэба гаварыць праўду, якой бы яна, часамі, ні была б жорсткай. Гісторыя нашага шматпакутнага народа за многія стагоддзі зведала ўсё: войны і эпідэміі, спусташэнні і знішчэнні, прыгоннае права і царскае самадзяржаўе, сталінізм і нават “будаўніцтва камунізму”. Праз нашу тэрыторыю не толькі праходзілі шведы, французы, палякі, немцы, але яны нашу тэрыторыю і людзей знішчалі да тла, як і нашу мову і культуру. Праходзілі дзесяцігоддзі, стагоддзі, і Беларусь адраджалася, падымалася з пепла, адбудоўвалася. З’яўляліся на нашай зямлі такія слынныя нашы землякі, як Францыск Скарына, Еўфрасіння Полацкая, Кастусь Каліноўскі, Тадэвуш Касцюшка, Усяслаў Чарадзей, Францішак Багушэвіч, Янка Купала, Якуб Колас, Уладзімір Караткевіч, Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч — гэты рад можна доўжыць бясконца.

У нас слаўная гісторыя, цудоўная прырода, гасцінныя і мірныя людзі, мы адкрыты ўсім людзям добрай волі і ў той жа час наш народ дружна падымаўся на абарону сваёй Радзімы ў ліхія ваенныя гады. Беларусы прымалі актыўны ўдзел ў ваенных кампаніях, пачынаючы з бітвы народаў пад Грунвальдам і заканчваючы Вялікай Айчыннай вайной 1941–1945 гадоў. Скончылася апошняя вайна. Уся краіна была ў пепле і руінах. І толькі такі народ як наш, змог адбудаваць усё зруйнаванае, залячыць раны і прыйсці да нашага сённяшняга мірнага і шчаслівага жыцця. Нельга сказаць, што ўсё ў нас атрымліваецца гладка, аднак з цягам часу, наша краіна будзе ў ліку самых перадавых.

Наша моладзь атрымлівае добрыя веды, мае магчымасць набываць сучасныя тэхнічныя сродкі, гэтым самым быць заўсёды на ўзроўні тэхнічнага і навуковага прагрэсу, прымяняючы апошнія навінкі ў сваёй рабоце, паляпшаючы тым самым свой дабрабыт і прэстыж нашай дзяржавы. Патрыятызм трэба разумець не толькі як подзвіг на палях бітваў у імя нашай агульнай Радзімы — Рэспублікі Беларусь; не толькі ў шанаванні нашых ветэранаў за выратаванне нас ад пагражаючага рабства, шчыра дзякуючы ім, сёння ўжо на жаль, не шматлікім; патрэбна ўсведамляць гэтае выратаванне, не як застыўшую даннасць, а як эстафету, якую прынялі бацькі, затым сыны, унукі і яе павінны будуць прыняць нашы нашчадкі. Любоў да Радзімы — гэта не столькі пачуццё, колькі дзеянне, у аснове якога стаяць — Магчымасць, Вера і Жаданне. У маім разуменні

Патрыятызм — гэта:

калі я, будучы ў другой краіне, не саромячыся гавару, што я — БЕЛАРУС, што я ганаруся сваёю краінай, яе дасягненнямі, гераічнай гісторыяй і культурай нашага народа; мне падабаецца жыць і працаваць у Беларусі, незалежнай і роўнай сярод другіх краін свету.

калі ”… любоў да сваёй Радзімы, народа пачынаецца з любові да роднай мовы. Мова яднае нас у народ, які носіць прыгожае, светлае, гордае імя — БЕЛАРУС”;

калі ў кожным горадзе і нават маленькай вёсачцы ганарацца сваім паркам, скверам сваімі знакамітасцямі, сваімі землякамі;

калі кожны падтрымлівае чысціню на вуліцах, дварах, стадыёнах, калі ніхто ніколі не паламае пасаджанае дрэўца;

калі моладзь паважае дасягненні старэйшага пакалення, аддае даніну павагі памяці загінуўшых за наша сённяшняе мірнае і шчаслівае жыццё;

калі спартсмен, заняўшы прызавое месца, не будзе пакрываць сябе дзяржаўным сцягам, які яшчэ некалькі хвілін назад, падымаўся пад гукі нацыянальнага гімна ў гонар рэспублікі, у яго гонар;

калі адзін аднаго мы будзем паважаць не за памер наяўнасці грошай у кішэні, ці на рахунку банка, а як грамадзяне нашай агульнай Радзімы — Рэспублікі Беларусь.

ПАТРЫЯТЫЗМ — ад лацінскага слова — “Patriotes” — чалавек, які любіць сваю Бацькаўшчыну, адданы свайму народу, гатовы дзеля інтарэсаў сваёй Радзімы на подзвіг. Лепш гаварыць аб любові да нашай Радзімы — Рэспублікі Беларусь, у гэтым выпадку не патрэбна вучням тлумачыць значэнне замежнага слова.

У выніку сваіх разважанняў скажу адно, не так важна, што будзе сказана — патрыятызм ці любоў да Радзмы, галоўнае — калі, дзе, кім (бацькамі, настаўнікамі, дарослымі), каму і пры якіх абставінах яно будзе сказана. Змест разумення патрыятызму кожным з нас адчувае па свойму, мае на гэты конт свае асабістыя меркаванні, але сапраўдную любоў да сваіх бацькоў, да нашай агульнай Радзімы, да Бацькаўшчыны мы ўспрымаем усе аднолькава блізка да сваёй душы. Хацелася б, каб маладое пакаленне яскрава сабе ўявіла, што ад усіх нас разам і залежыць дабрабыт нашай Айчыны, наша будучыня. (І.П.)

В подтверждение своих слов прочитал в “СБ” за 25. 11. 2011 года небольшую статью кандыдата филасофских наук, доцента Николая Щёкина — “Патриот — это звучит гордо!” Приятно, что некоторые мои мысли, как простого гражданина, совпадают с мыслями других людей. Вот несколько высказываний: «А что есть патриотизм? Это нравственный принцип, обобщённо выражающий уважение к историческому прошлому, бережное отношение к земле, к народной памяти, к народным культурным традициям.

Патриотизм — это корневые основы бытия: любовь к природе, к хлебу, к роднику, из которого пьёшь воду, к матери, к отцу, к своему родному дому… Патриот всегда любит Родину и свой народ. Он всегда ими гордится, а потому поступает так, чтобы не нанести им какого-либо урона. Не оскорбить их честь.

Патриоты — это личности высокой морали, сосредоточенные на позитивном. Убеждён, — носить это звание почётно, ответственно, но совсем не просто. Ведь это значит осознавать свою роль в новейшей истории. И в моём понимании наше время требует полной отдачи от каждого. Такова судьба. Она не дала нам огромных природных богатств. Но наградила несоизмеримо более ценным достоянием — людьми простыми, талантливыми, любящими свою землю, чувствующими дыхание своей страны».

Всего три понятия, но ими сказано самое главное! Статья достойна прочтения и осмысления.

Немного ранее ознакомлся со статьёй в газете “Советская Белоруссия” за 7 мая 2011 года, в рубрике — “Спор-прогноз”, “Патриоты без игры”. В “Спор-диалоге” учавствуют Андрей Дементьевский и Роман Рудь. В этом диалоге нет победителя и побеждённого. Выводы и анализы каждого достойны внедрения в практическую деятельность учителей, классных воспитателей, учителей НВП, преподавателей ВУЗов и всех тех, кто неразрывно связан с воспитанием подрастающего поколения. Мне близки их мысли. Статья появилась в канун нашего самого почитаемого праздника — 9 Мая, Дня Победы. Тема действительно очень актуальна и не только в нашей стране.

“Слова благодарности, почести — не просто дань традиции, а выражение искренних, выстраданных чувств. Пафос — уместен! Так же, как и слёзы в глазах мужчин, и подчас наивные вопросы ребятни на школьных уроках мужества… Наверняка встречи с ветеранами, посещения музеев и просмотры военных кинофильмов многим ребятам придают новый импульс к изучению истории страны, возможно, к выбору профессии. Но пользуются ли таким действием педагоги, лидеры детских и молодёжных организаций, ответственных за патриотическое воспитание? Не исчезнет ли у подростков вспыхнувший интерес уже вскоре после красочных фейерверков? И всё — из-за того, что кто-то лишь поставил галочку в графе “мероприятие 9 Мая”, забыв громкие слова до следующего праздника…” такие мысли заботят авторов полемической рубрики.

Название высказывания Андрея Дементьевского звучит “На мирные рельсы”. С позволения авторов я их взял несколько. Андрей Дементьевский проблему патриотического воспитание в школе видит на примере “среднестатистического” ученика, который путается в датах начала и окончания последней Отечественной войны и не видит разницы между Жуковым и Кутузовым”... Вопрос состоит в том, кто сегодня должен помочь разобраться современным ученикам в подобных ситуациях? “Лично у меня ощущение, что функционеры массовых детских и молодёжных организаций, взваливших на себя задачу (военно)-патриотического воспитания подрастающего поколения, сами тонут в бумажнм ворохе, выматываются на заседаниях и форумах…” (вместо того, чтобы принимать живое участие в походах, поездках, волонтёрских делах, как в советские времена “тимуровском движении” И.П.). “А что дальше? За главными акциями — формализация, процесс ради процесса или пресловутых галочек… За отчётными конференциями теряется живое общение. Но это ли повод опускать руки? Нужно искать новые пути воспитания молодёжи, котороя не будет общаться с фронтовиками на разных языках, для этого нужно засучить рукава и не уповать только лишь на пионерию да БРСМ, хотя бы потому, что эти организации просто дублируют функции школы.

Ване Иванову нужен не столько ежегодный пионерский слёт на берегу озера, сколько ежедневное общение с мудрым учителем-историком, географом, военруком, учителем физкультуры. Ведь даже на геометрии, если творчески подойти, можно дать ребятам урок патриотизма. (Не говоря об учителях филологии, биологии и иностранных языков И.П.)

Почему мы, кстати, до сих пор пользуемся терминологией, которая просто не воспринимается, так называемым поколением, next? Военно-патриотическая работа. Требуются новые подходы, ревизия закостеневших взглядов. Почему мы говорим о воспитании патриотизма, (и) мы всё не можем отделаться от «военного» его аспекта? Патриотизм — тут не открываю глубоких истин — понятие широкое. Касается не только военной сферы. В мирное время нужно воспитывать не (с) только солдата-патриота (хотя и это один из важных приоритетов), но и рабочего-патриота, и строителя-патриота, бизнесмена-патриота и т.д. и т.п. Дефицит патриотизма — увы, реальность.

(Не каждый сможет поступить так, как поступила чемпионка мира на соревнованиях по плаванию на 100 метров Александра Герасименя, отказавшись от весьма выгодных предложений выступать за другое государство.

Мы сегодня очень гордимся нашими «золотыми» — Викторией Азаренко и Дашей Домрачевой. Это гордость нашей нации и прекрасный пример для нашей молодёжи. И.П.)

Дефицит патриотизма — это когда мы стесняемся купляць беларускае, это сведение до минимума общения на роднай беларускай мове. Сегодня воспитание патриотов давно пора перевести на мирные рельсы. Несомненно, важно прививать мальчишкам и интерес к военной истории, ещё до армии научить разбирать-собирать «калашниковых», но важнее воспитать чувство гордости и уважения к родным местам, заразить идеями и делами, (отрывая их на время от “нереальной мировой паутины” И.П.).

Плевать в минувшее не стоит, однако юных патриотов нужно растить и на живых примерах сегодняшнего дня, но делать это нужно не в “рамках компании” по популяризации людей труда, а “от всей души”.

Выдержки приведены с разрешения Андрея Дементьевского 15.08.2011года.


“Нас хотят разоружить”, так называется ответ оппонента Андрея — Романа Рудь. Он говорит, ”…кто утолит жажду познания (детей) — уголовник из соседнего двора, сбивающий хулиганскую стаю, или старый краевед, возглавлявший походы по местам партизанских боёв. При этом не важно, как будет называться организация — пионерская дружина, скаутский союз, БРСМ или ЛКСМБ. Лишь бы она была.

Потому что, если мы не будем заниматься патриотическим воспитанием наших детей, кто-то другой обязательно возьмётся воспитывать их в антипатриотическом духе. Плоды такого “воспитания” уже очевидны (трагедия в минском метро И.П.) Любовь к Родине почему-то стала анахронизмом, сейчас в моде другие страсти.

Скажем, Пентагон давно понял, что лучший путь к умам и сердцам молодёжи лежит через интернет и компьютерные игры. Ещё в 2002 году военное ведомство выделило 8 миллиардов долларов на игровой проект “Американская армия”. Цель разработки — привлечение молодёжи к поступлению на службу в вооружённые силы США, причём, игра распостранялась бесплатно, были и другие сходные проект.

Государство (США), пропагандирующее абсолютный пацифизм в других странах, у себя дома не планирует, как ты выразился, переводить патриотизм на мирные рельсы. Нам тем более не пристало с этим спешить: в отличие от США, по Беларуси прокатилось столько войн, что примеры любви к Родине не обязательно искать в виртуальном мире. Они на каждой пяди нашей земли.

Да, на фоне американских затрат бледно смотрятся усилия белорусских (детских И.П.), молодёжных организаций, которые пытаются всего лишь посредством военно-патриотических лагерей и экскурсий привить юношам понятие о защите Отчизны. Однако же, они пытаются, а не лежат на печи, ограничившись лишь трудовым волонтёрством. И мне кажется, их подвижничество в этой области нужно не критиковать, а поощрять и приветствовать.”

Патриотическое воспитание школьников и обучаемой моложёжи проводится у нас на должном уровне, подрастающее поколение гордится нашей Републикой Беларусь и приумножает её достояние.

Большую и плодотворную работу в этом направлении проводят наши: районный исполнительный комитет (идиологический отдел, отдел культуры, отдел образования), а так же районный Совет. В течении года в городе и районе проводятся много мероприятий с участием взрослых и обучающейся молодёжи. Многие праздники стали ежегодной традицией: Новый год, 1 и 9 мая, 10 июля, праздник государственного герба и флага, дожинки. Деревни проводят свои традиционные и юбилейные праздники; учебные заведения, библиотеки и музеи проводят свои мероприятия патриотической направленности.

Необходимо, чтобы наши молодые люди, получившие профессию, были заинтересованы и сами в создании лучших условий жизни, чтобы сама работа и жизнь им нравилась, и им не хотелось уезжать из своей страны. В Республике Беларусь молодёжь ценит заботу государства и отвечает на это своей успешной учёбой и трудом.

Купил “Газету па-лунінецкі” № 4 за 27 мая 2010 года. (в июльском номере 2010 года было окончание). Обратил внимание на заглавие “С иконой к победе”. Автор статьи – учительница русского языка и литературы школы № 2 г. Лунинца. Материал оказался не тот, который сразу забывается. Он духовно-нравственного воспитания. Редко можно было в годы нашей молодости прочитать что-либо подобное. Меня эта статья перенесла в 1980 год, 9 мая в Москву, когда после парада мы с группой учеников “Поиск” после встречи с ветеранами партизанского движения в Белоруссии ехали на неофициальную часть встречи ОМСБОНовцев на запасном стадионе “Динамо”. Там, в тесном кругу, мы общались с ветеранами отряда “Борцы”, которые нас и пригласили в Москву. Мы сидели вокруг ветеранов и слушали их рассказы, спрашивали у них обо многом, в том чиле и о чувствах страха во время выполнения операций, о других ситуациях во время войны, ведь до 1944 года они все сражались под Москвой и на других направлениях. И самое интересное было то, что почти все они признались в том, что в самые трудные минуты обращались мысленно к Богу, молились, тайно крестились, а некоторые пронесли через всю войну свои нательные крестики. В те атеистические времена не принято было особо распостраняться на подобную тему.

Поэтому мне интересно было прочитать о некоторых необъяснимых событиях при обороне Москвы и других городов, о которых нигде ранее не упоминалось. Вдвойне приятно, что мы сегодня можем об этом прочитать в газетах и журналах, и что сегодня нет преследования ни учителей, ни учеников по религиозным мотивам. Отрадно сознавать и то, что между государством и церковью существует мирное взаимопонимание, это идёт на пользу обеим сторонам. И можно лишь радоваться, что сегодня в городах и сёлах существуют “Воскресные школы”. Ведь на протяжении всей истории духовно-нравственное воспитание было стержнем не только крепкой семьи, но и крепкого государства. Статья вышла буквально две с половиной недели спустя после празднования 65-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. (И.П.)

Совсем недавно мы отпраздновали 68-летие Великой Победы. Всем известно, какой ценой достался нашему народу этот праздник. Сколько крови было пролито ради Родины, сколько славных сыновей и дочерей великой страны осталось лежать в чужих далёких землях… Кто же помог одержать победу над фашизмом? На кого надеялись солдаты и главнокомандующие, к кому обращались за поддержкой и помощью?

Назад | ДалейВахта памяти в д. Вулька-1, 2011 г.


9 Мая. Караул у памятника погибшим землякам-афганцам 2010 г.


Стенды Лунинской сельской библиотеки 2011.


Учащиеся Любанской СШ во время турпохода 2010 г.


Встреча гостей в Лунинской СШ 25.11.2011 г.


Во время предпраздничного автопробега 2010 г.


Танцевальная композиция "Венок" посвящённая юбилею М. Богдановича в Лунинецкой СШ.


Во время шефской встречи с воспитанниками приюта.


Акция "Сохраним озеро Белым!"
2011 г.


Посадка деревьев в районе храма, 2011 г.