Альманах "Лунінецкая муза", № 10

З двух берагоў.

Вершы паэтаў Лунінеччыны

Аўтары – складальнікі Вадзім Жылко, Віктар Філатаў

У адной плыні

«Выдаваць за свой кошт брашуры накладам сто асобнікаў — лёс эліты». Можна пагаджацца ці не пагаджацца з гэтай думкай вядомай паэткі Л. Рублеўскай, але, безумоўна, яна мае рацыю вось у чым: у цяперашні час чалавеку творчаму не варта чакаць «милости от природы» (ці ад дзяржавы), калі ён імкнецца рэалізаваць свае задумы. На шчасце, ёсць яшчэ ў нашым не вельмі прыхільным да творчасці грамадстве і часе своеасаблівыя «аазісы», дзе можна знайсці аднадумцаў, разам дасягнуць мэты...

Альманах «Лунінецкая муза» ўжо добра вядомы сярод творчых людзей не толькі Лунінеччыны, але і за яе межамі. На шляху да гэтага, дзесятага — юбілейнага, нумара былі паэтычная зборнікі (асабістыя і калектыўныя), краязнаўча-гістарычная даследванні, было і некалькі выданняў у якасці дадаткаў да альманаху. А з улікам больш ранняй серыі «Галасы Лунінеччыны», якую шмат год выдаваў цяперашні калектыў «Лунінецкай музы», атрымліваюцца дзесяткі кніг, створаных нашымі землякамі. Не будзем пералічваць усе, але адзначым, што на рахунку прадстаўленых у гэтым зборніку С. Нефідовіча, В. Філатава, В. Грыдзюшка, А. Хаўдзеева, І. Свібовіч, В. Жылко — як мінімум, па аднаму асабістаму зборніку, не кажучы ўжо пра калектыўныя.

Пры складанні анталогіі заўсёды ўзнікае праблема — чые творы і па якіх крытэрыях адбіраць? Зразумела, пэўныя асабістыя схільнасці ў складальнікаў прысутнічалі, але ў выніку не варта аспрэчваць, што трапілі ў зборнік вершы людзей таленавітых, незалежна ад узросту і паэтычнага стажу. Больш сталыя і вядомыя з іх нібы працягваюць руку маладым калегам: з двух берагоў, але адной паэтычнай і жыццёвай плыні, ідзе рух да ўзаемаразумення...


Сцяпан Нефідовіч, в. Любань

Настальгія

Жонцы Вользе Якаўлеўне

За акном — бярозы ў інеі,
снегу гладзь.
Ты хадзі, мая любімая,
побач сядзь.
Ды згадай вясну юначую,
хоць на міг.
...Салавей спяваў і плакаў як!
І сад цвіў...
Валасы пагладжу русыя,
як тады,
У твае вочы задзіўлюся я,
як тады.
...Пахла квеценню і зоркамі...
Рук цяпло...
А шкада, сляды снягамі ўжо
замяло...

Будзённы дзень

Яшчэ адзін пражыты дзень
За далягляд праплыў паволі.
Ён быў звычайным будным днём
І не паўторыцца ніколі.
Ды хай у гэты просты дзень
І зроблена зусім нямнога,
Але ў жыцці пакінуў след.
Пражыты дзень — і слава Богу.

Расінка

На ліст уселася расіначка,
Такая светлая, празрыстая,
Нібы дзіцячая слязіначка,
Бязвінная, крыштальна чыстая.

У ёй ружовы ранак месціцца
І неба сіняе, бяздоннае.
У першых промнях сонца песціцца
І лашчыць ціша ранне соннае.

Мая рука лістка кранаецца —
Расінка ў далоню коціцца.
Спакоем сэрца напаўняецца,
Жывінкаю душа лагодзіцца.

Вечар над возерам

Убіта ў возера месяца паля.
Лодка ў бераг уткнула свой нос.
Ціха хлюпае сонная хваля,
Ловіць цішу халодную плёс.
Дагарае касцёр, ледзь іскрыцца,
Шалік дыму павіс на кастры.
Сосны сцелюць пасцель мне з ігліцы.
Цёпла, утульна ў лясным гушчары.

Замова

Першым разам,
добрым часам
я — словам да Бога
за дапамогай:
памажы, Божа,
колькі зможаш,
адолець нягоды
майму народу —
хай тлум з галоў сыдзе.
Хай людзям выйдзе
з сэрцаў — згрызота,
з душ — маркота,
з думак — турбота,
са слоў — пустота,
з вачэй — самота,
з рук — лянота,
а з хат — бядота.
Усім добрым людзям,
прашу, хай будзе
праца — з плёнам,
хлеб — штодзённа,
песня — да хлеба,
грошай — як трэба,
шчаслівых казак,
прыгожых красак.
Амін.

Ольга Гридюшко, г. Лунинец

***

Нет, я пока не опустилась
На землю грешную с небес.
Земной я только притворилась,
Чтобы пройти её ликбез.

Чтоб научиться быть улиткой,
Быть страусом или стеной,
Чтоб камни, брошенные метко,
Не отбивать мне головой.

Чтобы узнать, что совесть — роскошь,
Что десять заповедей — вздор,
Что прокормить себя непросто,
Когда правдив ты и не вор.

Стремясь понять неблагодарных,
Постичь оружие врагов,
Я полюбила, как ни странно,
Смешных наивных простаков.

Но здесь доверчивость помеха —
Как, доверяя, проверять?
Зкзамен этот, кроме смеха,
В который раз иду сдавать.

Как научиться быть фальшивой?
Как лесть и спесь не замечать?
Какой студент я нерадивый!
Уж мне отличником не стать.

Но, спрятав крылья под одёжки,
Живу я смирно на земле
И обучаюсь понемножку,
Хотя летать охота мне.

Цветы зимы

Грустит зима о теплом лете
Метельной ночью снеговой
И на стекле, как на мольберте,
Цветок рисует луговой.

Цветок, которого не знает,
Лишь бережёт его ростки,
Цветок, который только в мае
Покажет солнцу лепестки.

Цветы зимы — без точных линий,
Без притязанья на расчет
Две белых краски: снег да иней,
Да плюс фантазии полёт.

Здесь нет симметрии снежинок,
Не отыскать углов прямых...
О датский сказочник, скажи нам:
Какое сердце у зимы?

Паэту

Не знайшоў наш народ яшчэ папараць-кветку —
Не па тых, відаць, сцежках блукаў.
Кажуць, Янка Купала калісьці падлеткам
Тую кветачку недзе спаткаў.
Рэдкім талентам кветка яго адарыла —
Быць сапраўдным прарокам і вершы складаць,
На жалейцы чароўнай іграць навучыла
Ды адвечныя песні спяваць.
Не панам ён іграў, а ўсё простаму люду,
Зваў да шчасця яго, ды не ведаў дарог.
Сам не панскага быў — больш мужыцкага роду
І душой не хварэць за радзіму не мог.
Нават сонца прасіў, нават ясныя зоры
Млечны шлях на зямлю апусціцца маліў,
Каб прыкрыў ён сабой усё чорнае гора,
Каб да шчасця дарогі-шляхі асвяціў.
Дзякуй шчыры, паэт,
За «Курган», «Бандароўну»,
За «Паўлінку», якая ўмела кахаць.
Ты ўзнёсласць, і мара, і гонар народны,
І з табой нам лягчэй долю-шчасце шукаць.

Александр Хавдеев, г. Лунинец

Осень

Закрывает горизонт тучами серыми,
Непривычно дышать под колючим ветром,
Бьют по воздуху птицы перьями,
Расставаясь с полесским летом.
Завязав паутинки-косынки
И, рассыпав жемчужно росу,
Плачут утром сосёнок иглинки.
Бабье лето уже на носу.
В полдень ласково солнышко светит.
А тихонько раздвиньте кусты —
Вас приветливой шляпкою встретит
Весь в траве белый гриб-богатырь.
Полюбуйтесь красою природной,
Побродите в осеннем лесу,
Не жалейте минуты свободной.
Пусть вам радость они принесут!

Дубок

Среди долгой зимы
И холодных вьюг
Жизни маленький росток
Появился вдруг.
Рыхлый снег сохранял
От колючего льда
И теплом согревал
В феврале, в холода.
А теперь яркий луч
Разбудил ото сна,
Зазвенели ручьи,
Задышала весна.
К солнцу листья подняв,
Распрямив корешок,
Крепнет день ото дня,
Зеленеет дубок...

Незнакомке

Милая девушка, легкую грусть
Ветер весенний развеет — и пусть
Солнышко утром теплом улыбнется,
Нежным лучом твоих щечек коснется.
Радугой красок в чудесных ресницах,
Знаю, придется ему заблудиться.
Волосы ветер немножко взволнует
И сладкие губы твои поцелует.
Я бы хотел, чтобы добрые сны
Снились в волшебные ночи весны...
Вечно хочу тебя видеть счастливой,
Милой, здоровой, такой же красивой...

Жнівень

Жнівень... Лета заканчэнне...
Стала Прыпяці цячэнне
І павольным, і лагодным,
Цішыня на люстры водным.
Пах гаркотны, асаковы
Па-над выспай сцеле новай.
Рэчка моцна абмялела,
І пад рэдкай хмаркай белай
Мо хвіліну цень блукае,
Потым сонца прыпякае...
Бераг жоўтага пяску
Цісне болей на раку.
Захад ледзьве багрыць неба,
Адпачынак сонцу трэба.
Цэлу ночку перад Спасам
Знічкі бегаюць нязгасна...
Жнівень... Летнія турботы...
Нахіліліся над плотам
Спелых яблыкаў чароды,
Водар іх п`янкі заўсёды
Дыхаць узнімае грудзі,
Душу асалодай будзіць.
І вітаюць цуда-мроі,
Сэрца каб занепакоіць...

Виктор Филатов, г. Лунинец

Свет и мрак

Исчезнет свет, нахлынет мрак,
Тоска придавит грудь.
Вопрос: что так, а что не так —
Не сдвинется ничуть,

И остановит жизнь полёт,
И в мыслях — кутерьма.
...Но озарение дойдёт
До светлого ума.

Растает мрак, прольётся свет,
Ты только позови...
О чем бы ни писал поэт,
Он пишет о любви.

Заповедь

Помогай людям,
Несмотря ни на что...
   Мать Тереза

Любовь так беззащитна и чиста,
Хотя от глупости людской она устала,
Но слов любви не прекратят шептать уста.
И ты люби — во что бы то ни стало.

Верша добро, иллюзий не питай,
Не жди, чтобы толпа восторгами встречала,
И если даже злом ответят невзначай,
Твори добро — во что бы то ни стало.

А если вознесёт тебя успех
Туда, где стольких гордых гибель ожидала,
Будь твёрд, не расслабляйся от утех,
Себе не изменяй — во что бы то ни стало.

Ты руку протяни всем, кто бы ни просил,
Хоть благодарности увидишь очень мало,
Но помогай им, сколько хватит сил,
Им грех простив, — во что бы то ни стало!...

***

Пакуль палае зорка ў цёмным небе,
О Беларусь, згадай жа запаветнае жаданне:
Хай кожны сын твой усвядоміць усё, што трэба,
Каб годным стаць і здейсніць уратаванне.

Хочацца...

Хочацца радасці — томіць нуда,
Хочацца снегу, а льецца вада.
Хочацца шчасця — яно заблудзіла,
Колькі дурноты жыццё напладзіла!

Хочацца велічы — усюды брыдота,
І крывадушнасць, і злосць, і маркота.
А справядлівасць павольна знікае,
Добрасумленнасць паціху канае.

Ды ў беларуса цярпення — дай Божа!..
Будзе цярпець, пакуль рукі не зложа.

Два мнения

— На чём основана надежда? —
Спросил у мудрого невежда.
Подумав, тот сказал с тоской:
— Всегда надеялся на разум я людской.
Но вот же парадокс — чем больше это головою понимаю,
Тем я на будущее меньше уповаю. —
Невежда же в грядущий день уверенно взирает:
— Глупцов тупей меня пока с лихвой хватает!..

Звёзды

Опять меж нами нету лада,
Опять поссорились с тобой,
Опять нелепые преграды
Меж нами выросли стеной.

Тебя прошу: взгляни на звёзды
Ночной прохладною порой
И убедись, пока не поздно, —
Так нужно жить и нам с тобой.

Имеет каждая, не так ли,
Своё достоинство звезда?
И не завидуют ни капли
Они друг другу никогда.

Опомнимся, пока не поздно,
И всем опасностям назло
Уподобляться будем звёздам,
Чтоб жить достойно и светло.

Михаил Орешко, д. Язвинки

***

Пятнадцать лет я счастлив был с тобой,
Пятнадцать теплых и коротких лет.
Жил так, как предначертано судьбой,
Не испытав ни горестей, ни бед.

Пятнадцать лет я мучился с тобой,
Пятнадцать долгих и ненастных лет...
Пью горькое вино за упокой
Любви, которой в сердце больше нет.

К фотографии

Пройдет пусть много-много лет,
Но, верность сохраня,
Смотри на этот мой портрет
И вспоминай меня.

И чтоб не тесно было нам
На краешке земли —
Печаль и радость пополам
Со мной всегда дели.

Любовь ты в сердце сохраняй
Дни-ночи напролёт.
И пусть всегда счастливый май
В душе твоей цветет.

Пусть даже фото с желтизной
Покроет толща лет,
И стану я совсем иной —
Ты береги портрет.

Когда-нибудь наедине,
Ну хоть когда-нибудь
Смахни с лица пылинку мне
И улыбнись... чуть-чуть.

Ирина Свибович, г. Лунинец

Давние зимы

Падал снег, и кружились снежинки всё чаще,
И письмо, заблудившись, над клёном летало.
Так хотелось стихи написать о зиме настоящей,
Таял снег, и зимы не хватало.

Вот бы в детство, где ветер — хитёр,
Подставлял всем подножки да шпаги,
Где зима, не скупясь, расстилала белёсый ковер,
И где места хватало для ребячьей отваги.

Чтоб на лыжах да с горки в сугроб с головой,
Да испить радость зимней пороши,
Искусал бы, целуя, колдун с тетивой,
Вот бы с валенок вновь потерялись калоши!

Как хотелось бы в давние зимы вернуться упрямо,
Чтобы детство вдруг стало поближе,
За одёжки в снегу отругала бы мама,
Вновь испить бы ту горечь от сломанной лыжи!

***

Дзе і якой сцяжынкай ні блукаю,
Ты ведай — я цябе заўжды чакаю.
Заўсёды: з дабрынёй тваёю і пяшчотай,
Каб чалавечай упэўніцца істотай.
Каб без патрэбы час не бавіць,
Зярняткам, кінутым у цёплую зямлю, праславіць
І вечнасць адкрываць тваю і зноў, і зноў:
Вясна — паэзія душы і слоў.

***

В жизни порывы, порывы. И перерывы.
После посадки — снова на взлёт.
Снова паденья, подъёмы, мотивы,
Что-то твоё, не твоё. И не твой самолёт.
Возможно переделать мир иль невозможно?
Скупа реальность чересчур...
А изменить себя? Себе самой —
Но это так же сложно,
Так в чём же суть? И почему её ищу?

Вадим Жилко, г. Лунинец

***

Да нет, не исчезли проблемы,
И только лишь снится покой.
Всё те же извечные темы
Нам утро приносит с собой...

В судьбою придуманной драме,
Где каждый играет лишь раз,
На сцену ты вышла с цветами
И с блеском взволнованным глаз.

А счастье? Реально, пожалуй.
И ближе, чем думаешь ты, —
Не зря опалили пожаром
Неброские эти цветы...

Ностальгическое

Остапу Бендеру
Ах, наивный комбинатор,
Весельчак и провокатор,
И дитя своей эпохи,
Где дела ещё неплохи!

Неизбежны перемены —
Сходит старое со сцены,
Сходит «мусор бесполезный»,
Наступает век железный.

Всё решают по порядку,
Всё записано в тетрадку,
И шлагбаум на дороге —
Уноси скорее ноги!

Коммунальные квартиры,
Их угрюмые кумиры —
«По слободкам по Вороньим
Всех обгоним — перегоним!»

Под карающей десницей
Ты сумел не наклониться,
Ты стоишь, расправив плечи...
Не сдавайся, человече!

Хоть во многом и едины —
Мы же люди, не машины!
Не сдаваясь примитиву,
Ищем мы альтернативу...

Наталья Климачёва, г. Лунинец

***

Как привыкли мы всё измерять
Килограммами, литрами, милями,
Разучились совсем доверять,
Делать даже любимых счастливыми.

Всё боимся продешевить
И расстратить излишне себя...
Как бы свой практицизм притупить,
Не скупиться хотя бы любя?

Как на чаши весов положить
И тревогу, и радость, и грусть?
Легче к сердцу ладонь приложить:
Бьётся чаще, сильнее — и пусть!

***

Слышно едва, как деревья волнуются,
Как за окном мелкий дождь моросит.
Солнышко с тучами всё не сторгуется:
Кто ныне власть свою провозгласит?

Ждём с нетерпеньем конца непогоды,
Ищем занятий унылых в дому.
Терпим незлые капризы природы, —
Видно, надолго в её мы плену.

Дочка лукаво грызёт карандашик,
И на листке появляется вдруг
Среди каких-то смешных чебурашек
Ярко-оранжевый радостный круг.

В комнате сумрачной вмиг посветлело.
Смотрим в окно: даже дождь не идёт.
И на душе сразу вдруг потеплело —
Солнце с рисунка лучи свои льёт.

***

Усё пачыналася так рамантычна:
Нас пазнаёміў у дождж парасон.
Аўтобус імчаў па маршруце прывычным...
Наступны прыпынак — твой. Стадыён.

Мы развіталіся. Да пабачэння.
Як нам сустрэцца? Не ведаю, як.
Не разгубіўся, прыняў ты рашэнне.
Парасон дапамог, як прыкмета, як знак.

Знак той назваць не магу я шчаслівым...
Балюча мяне ты расчараваў.
Як Дон Жуан, у перамогах імклівых
Шчырасць пачуццяў не шанаваў.

Лёгкай здабычы не вылавіў у сеці —
Пасля развітання не сумаваў.
Многа ахвяр яшчэ меў на прыкмеце
І ўжо наступную з іх выбіраў.

Валентина Гриб, г. Лунинец

***

По забытым тропам пройдусь,
Загляну в книгу читанной строчки.
Словно в боли над ней склонюсь,
Попытаюсь сложить кусочки...

Слишком мелко хрусталь разбит,
Слишком грубо разбросаны камни.
Только тихо строка скулит,
Словно брошены настежь ставни...

***

Калі трэба, зраблюся вядзьмаркаю,
Буду з вуснаў тваіх піць любоў...
Калі трэба, праслыну пляткаркаю,
Каб сустрэцца з табой зноў і зноў...

Калі трэба, паўстану рабыняю,
Буду ціха і верна служыць.
Калі не, стану прыццю ільвінаю,
Каб цябе ў другое адбіць.

Яніна Грыцкевіч, в. Вялікія Чучавічы

Прадчуванне вясны

Кволым светам хвалюе ўсім сэрцы
Трапяткое вясновае ранне.
І так хочацца шчыра сагрэцца
Ў прамянях маладога світання.

Вецярочак павеў свой пяшчотны
Разалье па сагрэтай зямліцы,
Яго шэпат гулліва — лагодны
Зноў прабудзіць жывую крыніцу.

Яе спеў загучыць ажно у высях,
У тых нетрах вясновага рання,
Дзе калісьці дымок толькі віўся,
А цяпер прадчуванне кахання...

Андрэй Кіслюк, г. Лунінец

Споведзь вандроўніка

А я ў душы сваёй вандроўнік
І крочыў шмат дзе па зямлі —
Свабоды сябра і свавольнік,
А мары ўдалячынь плылі.
Шмат дзе бываў і бачыў шмат —
Какосаў, кенгуру, сланоў,
Але ўвесь час мяне назад
Цягнула да дубоў, зуброў.
І чуў у вандраваннях шмат
Чужых, мне невядомых моў,
Але заўсёды быў я рад
Пачуці спеў Айчыны слоў.
І бачыў я жыццё людзей,
Што не пабачыць вам такіх,
Але імкнуўся я хутчэй
сустрэці землякоў сваіх.
...Я ў душы сваёй вандроўнік,
Але паўсюль, дзе б мне ні быць,
Мне беларускі родны слоўнік
І родны кут мой не забыць.

Святлана Жук, р.п. Мікашэвічы

Чорная спадчына

Чорная хмара навісла над роднай зямлёю,
Чорным дажджом акрапіла лясы і палеткі,
Птушкі спяваць перасталі чорнай вясною,
Катастрофа ўсюды паставіла чорныя меткі.

Паўсюдна, дзе былі пастаўлены гэтыя меткі,
Дзе чорная птушка ўзмахнула чорным крылом,
Цвітуць, расцвітаюць Чарнобыля чорныя кветкі,
Радыяцыя нішчыць ўсё жывое кругом.

Сляды запусцення, хвароб, неўзараных палеткаў
Пакінуў нам выбух. Не скора сатруцца яны.
Чарнобыль — чорная спадчына нашых нашчадкаў,
Чарнобыль — боль, слёзы і гора ўсёй нашай зямлі.

Наталия Сойко, г. Лунинец

***

Апреля лёгкость в воздухе жила,
Неспешной поступью весна катилась.
Душа в сумбурном ожидании тепла
В стать птице гордой над землёй кружилась.
И так хотелось верить, трепетать,
В забвении оставив грешные пороки.
Хотелось жить, творить, мечтать,
Сносить судьбы мосты и горные потоки!
...Вот только алой розы шип
Вернул на землю птицу своеволья.
Пронзил ей душу, в сердце ей проник,
И замер мир в одно мгновенье ока.
А может, сон затмил ей ясны очи,
Обманом, ложью напустил туман.
Но нет! Тот взгляд, мгновения короче,
Цветок и птица пили, как дурман.
Нет счастья птице в небе одиноком:
Всё рвётся, клонится к земле.
Шипы порой бывают так жестоки,
Но сколько нежности хранят они в себе...

Мікалай Косач, в. Дзятлавічы

Я прыйшоў

Я прыйшоў да цябе апантаны...
Я прыйшоў, каб ужо не чакаць,
Каб загоіць глыбокія раны —
Сам сабе паспрабуй спачуваць!
Я прыйшоў! Не чакаю заганы —
Бледны твар у мяне, позірк пусты...
Я душою табе ўвесь адданы,
Бо мяне разумееш толькі ты.
Я прыйшоў, а хацелася ж бегам...
Няважна: днём альбо уначы,
У промнях сонца ці пад першым снегам...
Каханая! Маю мне душу палячы.

Михаил Гричик, р.п. Микашевичи

***

Сквозь снег, пургу и стужу я вкладываю душу,
Сквозь лютые морозы пишу стихи и прозу.
Холодный ветер дует, и сердце замирает,
Но замысел разбудит — и снова он рождает
Минуту вдохновенья. Я сочиняю снова.
Мое стихотворенье, как видите, готово...

Таццяна Бяссілка, г. Лунинец

***

Ніколі не бачыла свету,
Заўжды жыла для другіх,
Не гнявіла, не брала, за гэта —
Мазалі на руках худых.
А якія прыгожыя вочы,
Выразныя рысы твару!
Гэта сімвал пяшчотна-жаночы,
Гэта вобраз краіны-мамы.

Татьяна Малейчик, д. Лунин

***

Мне прожить без тебя невозможно,
Сердце стонет, страдает в груди...
Я любить тебя буду, можно?
Только строго меня не суди.
Только вечером зимним вдогонку
Не бросай свой насмешливый взгляд.
Я любить тебя буду тихонько,
Чтоб никто об этом не знал.
Я тебя целовать не заставлю.
Что ж, не любишь — такая судьба.
Только взглядом своим случайным
Посмотри иногда на меня.
Мне встречаться с тобой невозможно,
Ты ко мне не придешь никогда.
Я любить тебя буду, можно?
Я любить буду, можно, да?

Алла Жук, г. Лунинец

***

Как странно ты любишь:
Боишься обжечься, боишься поверить, увы.
Изранишь всю душу и больно укусишь,
Но снова клянешься в любви.
Любовь свою прячешь, не можешь иначе;
Она улетит, как листва.
Куда-то уходишь, с ума меня сводишь.
Зачем мне пустые слова?
Быть может, с годами всё смоет дождями,
Сотрёт всё, как след на песке.
Но, может, мы сами, играя словами,
Сойдемся — и вновь в тупике...

Надежда Коцуба, г. Лунинец

Чернобыльская сюита

I.
Черный ветер, черный аист, почерневшие дома.
За какие прегрешенья нам беда эта дана?
Больна земля, бессилен человек...
Чернобыль в нашей памяти — навек.
Нам эта страшная беда дана,
Как странная — без выстрелов — война.
С разрухой, ужасом и бедствиями новыми.
И вновь — плач сотен женщин, ставших вдовами.
II.
Плачь, природа! Легче будет...
В мир иной уходят люди
Почему? Зачем? О, Боже?!
Кто ответы дать поможет?
Насилье и разврат с телеэкранов,
Застывший ужас милых детских глаз...
Богач ты иль бедняк — мы все предстанем
Перед Судом Всевышнего не раз.
Зло кажется сейчас непобедимым.
Мужчина — рыцарь, где же ты? Приди!
Ты жизнь отдал когда-то за Отчизну,
А нынешние лишь в хмельном угаре
Бессильно рвут рубаху на груди...
Природа, плачь, быть может, легче будет,
А будущее нас, живых, рассудит...

Анастасия Юнгова, р.п. Микашевичи

Чернобыль

Чернобыль — чёрная боль.
Что в наших сердцах ты оставил?
Оставил на ранах соль
И горечь утрат. Без правил
Перед нами игра...
Со смертью играть не рискнёшь ведь?
И чёрная туча с утра
Несёт нам опять чёрный дождик.
И капли бегут по стеклу,
Как по щекам нашим слёзы,
Как бы смывая беду...
Но в душах людей — морозы.
Мы дети твои, страна, и разные все. Однако
Туча на всех одна, и боль для всех одинакова.
...Чернобыль — чёрная боль.
Что в наших сердцах ты оставил?
На ранах жгучую соль,
А в душах людей — чёрный камень.

Алена Муравейка, г. Лунінец

Беларуская мова

Ты куды ад людзей уцякаеш, беларуская мова мая?
Нібы ластаўка, ты адлятаеш, і злавіць не магу цябе я.
Схавалася, знікла ад люду, беларусы забылі цябе.
Ведай, мова, што я не забуду і ніколі не здраджу табе.
Я тваё мілагучнае слова
Буду вечна любіць, шанаваць.
На сваёй беларускай мове стану вершы, легенды пісаць.
У песні да ўсіх я звярнуся: да дзяцей і дарослых людзей.
Ведайце! Вы — беларусы.
Ратуйце ж вы мову хутчэй!
Шануйце яе і любіце, нібы родную маці сваю.
У нябесную даль не пусціце, а пусціце ў душу сваю.
Як страціце родную мову, стане чужым родны край.
Дык жыві, беларускае слова, і нікуды ад нас не ўцякай!

Николай Щукин, г. Лунинец

***

У гостьи локон белый,
Он тайною пьянит.
И мыслей пульс несмелый
Мне душу бередит.
И сердце голос слышит,
Он дивно льет слова,
То ветром в соснах дышит,
То крикнет в ночь сова...
Не жду в ней небылицу
В созвездьях далеко,
Вновь допишу страницу
И грусть смахну легко.
Свет — лучик вдохновенья.
В дерзаньях лучшим днем
Спасаешь от забвенья
Божественным теплом.
Нам всем дан дар от Бога.
Тепло, любовь даря,
Потомкам бы надолго
Отдать свой дух не зря!
Чтобы без сожаленья
Среди осенних дней,
Листая жизнь — мгновенье,
Сказать: жил для людей.

На верх старонкі