Альманах "Лунінецкая муза", № 21

Валентина Гриб

Лабиринт души

Стихи

Аб аўтары

Валянціна Фёдараўна Грыб выкладае родную мову і літаратуру ў Лабчанскай сярэдняй школе. Калі б не стала настаўніцай, напэўна звязала б жыццё з астралогіяй — зачароўвае неба...
Дзяцінства прайшло ля рэчкі. Там, мабыць, і вучылася пераадольваць перашкоды, спрабуючы змагацца з цячэннем. А далей — жыццё, з яго крутымі берагамі, вірамі, часам рыфамі.
Тонкае пачуццё рэчаіснасці, пяшчота душы, зачараванасць характару і філасофскі погляд аўтара дапамагаюць ствараць цёплыя паэтычныя радкі, у якіх адчуваецца сталасць улюбёнага ў жыццё чалавека.
Шчырыя чалавечыя адносіны, каханне, хараство роднай прыроды — не толькі асноўная тэма творчасці, але і невычарпальная крыніца натхнення для аўтара.
Чытанне вершаў маладой паэтэсы — вандроўка сярод фантастычных і рэалістычных вобразаў і думак, уздымаючых настрой.

Аляксандр Хаўдзееў, калега па працы і творчасці

1. “Зямля мая, старонка мілая”

Мой край

Мой родны, беларускі край,
Вясёлкай яснаю заззяй.
Бярозак мілых чысцінёй
Натхні мой неспакой.
Зялёным руном палетак
Прыкрый грэх людскі і ману.
Блакітнай завітушкай рэчак
Амый у вачах цеплыню.
Небам ясным сэрца людское крані.
Дажджом летнім вусны наталі.
Дзіцячай усмешкай надзеі вярні.
Хай блакітам пралесак
Захапляюцца вочы.
Маладзенькі ўзлесак
Слухае смех дзявочы...

Зямля

Наталіць зямля вусны засмяглыя
Пасля спёкі, сухіх вятроў.
Адляцяць у нябыт думы марныя,
Што вярэдзілі зноў і зноў.
Адзавуцца нябёсы грымотамі,
Каб, хто слухае, мог пачуць:
— Бераце з зямлі ўсяго ўдосталя,
Дайце ж лекаў ёй, адпачнуць.
Каб людскую віну прыкрыць,
Аблокі падаюць дажджамі.
Ну, а зямелька будзе сніць,
Што рунь цвіце, дзе зараз камень...

Метель

Закачала опять, забаюкала,
Закружилась метелица всласть.
Кружевами поляны укутала,
Всё узором подёрнула — страсть.
Солнце дрёмой полуденной сковано,
Но творит и творит чудеса.
Речка обручем крепким окована,
В водах тихую песнь унесла.
Понеслась, понеслась даль привольная,
Лес вздремнул у зимы на груди,
Взбушевалась метелица вольная:
— Заморожу, ау! Уходи...

Сказка

Припорошена снегом тропинка.
Все следы суета унесла.
Закружилась с ладонью снежинка,
Полетать над землёй позвала.
Невесомость — летят мои руки.
Прикоснулись к щеке облака.
В дивном сне утопаю, как в звуке,
Снова в сказку мечта унесла...

Речка

Река, разбуженная летом,
Томится в пене кружевной,
И, озарённая луною,
Давно утратила покой.
Искрится берег, шепчет лес,
Сияет глубь большой воды.
Река стремится в негу сказки,
Вода уносит в мир мечты...

Зямля мая

Зямля мая, старонка мілая!
Край сцішанай і ладнай цеплыні.
Сагрэй цяплом сваім, суцеш напевамі
Ды міласэрнасцю сваёй крані.
Раскіну рукі я, цяплом сагрэюся
Душа ўдыхне зямны спакой.
І смешнай здацца не баюся,
З табой адзіны мы
І шчасцем і журбой.
Прайду палеткамі, прайду разлогамі,
Цябе, Зямля мая, паглядам абдыму.
Абое гутарым з вякамі-богамі,
Я цяжкі гнёт з душы свае здыму.

Крыгаход

Вербалоз ахінае рачулку,
Сіратліва туляецца долу.
Няўтульна і сыра, і мулка;
Спужаўся, небарака, прастору.
А воды бруяцца і скачуць,
Ламаюць ільдзінны палон.
Вясна хутка зоймецца, значыць,
Спяшае зіма на паклон.
Нясуць шумна воды ільдзіны,
Кідаюць кускамі ў адхон.
Імчыцца бялюткай пярынай
Нязменны вясной крыгаход.

Новы дзень

Покрыў ночы астудзіць зямлю, —
Хай спачне з дняўное знямогі.
Басанож па расе іду,
Прахалода зноў лашчыць ногі.
Сцежка сцеле мяккі мурог,
Ды зялёны прастор вітае,
А рака, як бацькоўскі парог,
Усё часцей да сябе заклікае.
Між галінкамі сонных дрэў
Заранка з шклом вады гуляе.
Усё пачынаецца як спеў, —
Рака зараначку шукае.
Вярба хавае лёгкі цень,
Вада думкі ў парадак прыводзіць.
Нараджаецца новы дзень.
Хутка сонейка будзе ўзыходзіць.

2. Суть

Суть

Будет солнце как раньше сиять.
Будут люди друг другу врать.
Облака! Новшества принесите,
Эту грешную землю любите!
Облака разразятся грозой,
А земля насладится молвой:
— Был терпимым предшественник Ной...
Но толпа источает вой...
На земле только несколько душ
В мир несут чистоту и покой.
О, мой Бог! Их мечты не нарушь,
Сделай добрыми тех, кто злой...
Вновь гремит чернотой небосвод,
Изливается ливень слезой.
Вновь грустит на престоле Бог:
— Что же сделали люди с собой?!
Молний огненных брошен раскат
В наказанье за все грехи...
Снова праведник будет распят
С чьей-то чёрной и страшной руки.
После молнии радуги свет
Озарит и пробудит цветы.
О создание ты, Человек,
В небеса поскорей посмотри!

Покаяние

Склоним головы в покаянной молитве.
Пред иконой колени преклоним.
Зажжём свечи за здравие.
Вспомним тех, кто обрёл покой.
Будем время мерять вечностью.
Будем смиренными пред молвой.
Посмотрим на мир глазами ребёнка,
Восславим восход — рождение дня.
Не отведём глаза в сторонку
Среди мелких сует бытия.
Пусть обида рождает прощенье.
На злословие — улыбнёмся.
Как бы не было телу больно,
А душою давай вознесёмся.
Мы подарим свои улыбки
Ветру, небу, солнцу, луне.
Вспомним все свои ошибки,
Всем простим и прощенья попросим себе.

Золь

Аглядае падворак золь...
Дождж-Бог няміласцю праняты,
Што нават дрэвак сціплых голь
Скуголіць у цемрадзі зацята.
Маросіць з сіцейка вада...
Няма куды адсюль падзецца,
Дрыготка туліцца душа,
Ды холад хлыне недзе з сэрца...

Восень

Прападзе ў дрымучай смузе
Апошні праменьчык сонца.
Адцвілі ўсе рамонкі ў лузе,
Восень заглядвае ў аконца.
Зліваюцца нябёсы і зямля
Далека, недзе там, на гарызонце.
Аплача лета птушкава сям’я,
Дый адляціць хутчэй туды, да сонца.
Час вынікі падводзіць і лічыць,
Час апраўдаць сябе бясконца.
За сценамі дождж дробненькі імжыць,
Пастукае слязою ў ваконца.
Загляне холад, зябкаю рукой
Ахопіць тое, што схаваць не ўмелі.
Завецца тое — стылаю душой...
Закружыць восень жоўтай каруселлю.
За восенню пастукае зіма.
Сагрэй душу сваю гарачым сэрцам.
Цяпло дзе ўзяць, калі яго няма?
Спытайся ў вачэй люстэрка...

Ангел

... Доброго, которого хочу, не
делаю, а злое, которого не хочу, делаю...
Глава 7.8 Новый завет

Когда падшего ангела
Изгоняли из Рая,
Мелодия жизни
Надрывно рыдала.
Вновь свергнут с неба падший ангел,
Вдали остался райский звон.
А между небом и землёю —
Души отчаявшийся стон.
Предал те идеалы,
Которым служил.
Бросил всё без остатка,
В одиночестве взмыл.
Прощенья нет и дверь закрыта.
Куда идти, куда бежать?
Душа вздохнёт, вздохнёт со всхлипом,
Да и поманит падших рать.
Добро и Зло, —
Смятенье душ.
Где грань добра и света?
Где та черта последняя продета?

Росток

Появился росток у дороги,
Неизвестно откуда и как.
Топчут листья людские ноги,
Но росточек сильней преград.
Лето жалит безжалостным зноем,
Ветер рвёт и клонит к земле...
“Как условия нелепы и строги,” —
Нарекает росток судьбе.
Полыхает природа ковром,
Улыбаются в клумбах цветы.
Все злорадствуют над ростком:
— Не расцвёл только ты, только ты.
Осень холодом землю покрыла,
Разбросала к ногам лепестки...
А росток наполняется силой,
Распускают бутоны цветы.
Взгляд людской упадёт ненароком.
Восхищенья и радости полн.
Жизнь становится новым уроком, —
Вопреки всем законам, — цветком.

Малітва

О, Бог міласны!
Захіні сваей сілай жанчыну,
Ад усіх здрад ты яе ўзберажы,
Няхай сэрца ніколі не ные
На няўмольнай жыццёвай мяжы.
Няхай лашчыць з усмешкаю дзетак,
Няхай ззяе, як сонейка, твар.
Выкладай ей сцяжыначку з кветак,
Ты ж нябесны й зямны гаспадар.
Няхай болю зямнога не знае,
І не зведае слова “адчай”,
Няхай птушкай у аблоках лунае
Хай любуецца ёю абшар...
Уратуй, захіні, зберажы...
Няхай свецяцца шчасцем вочы.
Дзе памылкі яе, падкажы,
Добрай долі заранкай прароч ёй.

Три свечи

Встречаем повсеместно взгляды
Злорадства, печали, мечты...
Но вот опять в приветливой лампаде
Затеплились три ласковых свечи.
Злорадство от несчастий хохотало.
Печаль свела счастливые черты.
Мечта с лица улыбки вдруг согнала.
Так теплятся три разные свечи...
Добро прошло тихонечко к лампаде.
Любовь печать смахнула вновь с лица.
Мечта же затаилась в людском взгляде,
И теплится, как вечная свеча.

Слова

Лавина горьких слов ненароком
Вылетает, хватает, скользит...
Станет жизнь лишь хорошим уроком,
А пока — наших слов визит.
Сколько раз побывала на плахе
Этих страшных, безжалостных слов.
Закалилась душа — и не страшен
Этот мир с миражами оков.
Мир жесток, как и, впрочем, сама я,
Он угрюм и небрежен, как ты.
Потому не зацвёл вновь подснежник,
Потому вянут в вазе цветы...
Нету сил вознести к Богу руки.
Нету слов о прощеньи просить.
Нет молитв — избавленья от муки.
С этой ношей приходится жить.

Даль

Зноў імчу ў блакітную высь,
Зноў шукаю вялікі прастор,
Зноў душа напаўняецца воляй,
Зноў імкнуся да ясных зор.
Хай ляціць над зямлёю
Вольнага сэрца вясна.
Не, не шукаю спакою,
Разгалоса гучыць струна.
Гэтак хораша неба сустрэне.
Поўны месяц асвеціць шлях.
У блакіце няма абурэння,
Не скуе болей душу жах.
Даль пяе і нябёсы падкажуць,
Як мне жыць і куды ісці...
Шлях хай мудрай дарогай праляжа
І свой крыж будзе легка нясці...

Палын-трава

Палын-трава развеяла на свеце
Сваё насенне, горка ўсведамляць;
Калі гаркоты поўнае суквецце,
І нельга ні пазбегнуць, ні стрываць.
Гаркотаю анікне востры позірк,
Благім насеннем слова сыпане.
І хочацца мне закрычаць наўкола:
— О, Божа ж мой! Мы людзі, а ці не?!
Аглушыць шэпт завісніка спіною,
Затлуміць болем здрадніка павеў...
Чаму ж нам не прыкрыць сцяною
Благога ўсяго агідны спеў?..

* * *

По забытым тропам пройдусь,
Загляну в книги читанной строчки.
Словно в боли над ней склонюсь,
Попытаюсь сложить кусочки...
Слишком мелко хрусталь разбит,
Слишком грубо разбросаны камни.
Только тихо строка скулит,
Словно брошены настежь ставни...

Луна

Вдруг промчится по крышам Луна,
Словно с тёмного неба сошедшая,
Дум коснётся устами мечта,
И захочется сладкого, вечного...
Словно в дымке суровой она
Встрепенётся, и ... снова одна...

Фантазия

Ночью взмою в небеса.
Призовут к себе облака...
Соберу из звёздочек наряд,
Упаду с зарёю назад.
Озарю сияньем небеса.
Не страшит близкий рассвет...
Улыбнусь тебе издалека,
Облачусь в несказанный свет.
Расстоянье — преграды нет.
Наступает тихо рассвет...
Наслаждения выше нет:
Звёздочкой лечу – привет!
Спрячется ночь за облака.
Я сгораю, всё — пока.
Угольком падаю вниз.
Болью обернётся мой каприз...

Дарунак

Ой, затрапеча і зайграе
Душа і сэрца вачэй ўперабой.
Калі вачмі вачэй спаткаю,
Калі сустрэнемся з табой.
Пяшчота і замілаванне
Прыгрэе, ціха ўскалане...
А лёс у жмуркі грае з намі.
Дарунак хутка адбярэ.
Зноў шчасце, горыч і журба,
Павее ветрыкам, абудзіць...
О, доля шчасная мая!
Дарогамі крывымі недзе блудзіць.

Жыццё

Блакітам воч сагрэюся нясмела,
Усмешка кволая пялёсткі губ кране.
Губляюся, як некалі тады, гэта не нова,
Багіня — Мроя сэрца схалане.
Маршчынка новая кладзецца пад вачыма,
Кранула валасоў сівая гладзь...
Пазбыцца гэтых воч зноў немагчыма,
Зноў прымушаюць жыць, чакаць, кахаць...
Гады сціраюць многае са шляху.
Жыццё дыктуе новыя законы,
А позірк гэты не заменіць подых часу:
Зноў растваруся ў ім, вядома...

Маці

Паўзмрок з’ядае цемра за акном,
Звод зорак хмарка разганяе.
Дзень цемрай упіваецца нагбом,
Ці хутка ночка падступае...
У хаце свечка знічкаю трымціць,
Ліецца з вуснаў шчодрае маленне.
Сардэчка маці ўзбуджана шчыміць,
Выпрашвае для дзетак бласлаўленне.
Час сілы адабраў, а маладосць
Схавалася, як сонца, у гарызонце.
Хоць дзень шчаслівы быў не часты госць,
Малілася заўсёды ля аконца.
Мігціць агенчык ціхенька ў руках.
Вось мроіцца сям’я, малыя дзеткі...
Дачушку бачыла малодшую ў снах,
Смяялася яна і несла кветкі...
— Пашлі, мой Божа, усім ім ты дабра,
Здароўечка на доўгія іх леты...
Нястомна моліцца так мамачка мая,
Малюся зараз я — за сваіх дзетак...

Если

Если боль захлестнула украдкой,
Если тонешь в пучине тоски, —
Не оценивай слишком предвзято,
Это просто превратность судьбы.
Когда сил нет себя удержать,
Когда жизнь оказалась не сладкой, —
Не спеши от себя убежать,
Жизнь пусть станет чудесной схваткой.
Если солнечный луч не согрел,
А заря отвернулась нескромно, —
Может, это времени удел?
Может, всё не так уж вероломно?

Ночь

День и ночь никогда не встречаются,
Оба нам никогда не являются,
Видно захотел так Бог:
Между ними — необъятный порог.
Когда засыпает день,
Она опускается, как тень,
Снова нам является ночь —
Мира непослушная дочь.
Распустила косы шелковые,
Разлила запахи медовые,
Глаза светятся звёздами яркими,
Любуется поцелуями жаркими.
Украшает судьбы людские
Всех согреет, кого отверг день.
И все недра, овраги земные
Убаюкает нежная тень.
Наполняет землю вновь ласкою,
Тёплой негой, мечтою и сказкою.
На земле царствует ночь —
Мира наилучшая дочь.

Душа

Исчезая в заоблачной мгле,
Душа о теле забывала,
А тело в стылой тишине
О помощи тайком взывало.
Взлетая выше мирских птиц,
Душа, ликуя, напевала
И возвращаться в бренный мир
Так не желала.
Паря, как ангел в вышине,
Небрежный взгляд к земле бросала.
Завидя ж тело в горькой мгле,
С заоблачных высот упала.
Сползая с горного хребта,
Кровавый след она роняла.
Но не от боли же стонала
Душа, привыкшая летать?!

Пачуццё

А далонь сустракае далонь,
Разгубленасць хаваюць павекі.
Малаточкам стукае ў скронь...
Паўтараецца ўсё ад веку.
Вочы з вачмі размаўляюць.
Слоў зямных ім не трэба абшар.
Сэрца толькі сэрцам сустракаюць,
Ну, а душы акунаюцца ў пажар.
Розум зноў схаваецца нясмела.
Не патрэбна логікі чуццё...
Распахні насустрач сэрцу веру,
Калі размаўляе Пачуццё.

Сынок

Працягнеш ручкі, просіш дапамогі,
А вочкі ў слёзках паплылі...
Сыночак мой, мы выйдзем на разлогі,
Туды, дзе пчолку некалі знайшлі.
Блакіт вачэй засвеціцца ярчэй,
Як неба пасля лёгкага дажджу.
Мой хлопчык крыўду церпіць усё цяжэй...
— А дзе вясёлка? Зараз я знайду!
Усмешка шчасця радасна кране
Твае маленькія, прыгожанькія вусны.
Вяселка ззяе, радасна і мне, —
Прамежак паміж сэрцамі вузкі.

Встреча

Нежданная встреча, —
Смущенье, улыбки.
Всплывают мгновенно
Азарт и ошибки.
Всё чудно, прекрасно...
Потуплены взоры.
Былое воскреснет,
Мелькнёт в разговоре.
Так странно, нежданно...
Ко времени чутки.
Мелькнёт ностальгия
За милою шуткой...

Эхо

Нимфа Эхо, устроив покой,
За Нарциссом по чаще блуждала.
О, как он неприступен и горд,
Как красив, и как этого мало.
Но Нарцисс лишь собой поглощён,
Он целует своё отраженье.
Он ликует, как он восхищён!
Афродиты безжалостно мщенье...
— Как красив я, — ликует Нарцисс.
— Как красив, — шепчет юная Эхо...
Её чувства совсем не каприз,
Но она только эхо, эхо...
Прозвучит отголоском времён
В сердце чьём-то страдание Эхо,
Её возглас подобен на стон,
До сих пор ищет милого где-то...

Боль

В озорстве глаз — боль.
За улыбкой — печаль.
В шоколаде чувствуется соль.
Близкою покажется даль.
Вереница дней. Водопад грёз.
Счастье со вкусом слёз.
Цепочка лет. Одиночество ночей.
Всё в предательстве очей.
Света солнечный блик.
Не согрев теплом, поник.
Зарево от звёзд и луны
Блекнет перед ликом тьмы.
А душа, как мотылёк,
Ищет света, свой цветок.
Очерствели как-то мы
И не чувствуем вины.
У огня душу не согреть.
Когда нужно плакать, хочешь петь.
В сотый раз открыты все пути,
Но, как прежде, некуда идти...

Вугольчык

Калі полымя агню
Затушыць покрыў ночы,
Тады яснасць новага дня
Знойдзе тлеючы вугольчык.
Зноў будзем блукаць
Па сцежках няўтульных,
Зноў будзем шукаць
Праблем агульных.
Хавае ноч наш цень,
Познюю сустрэчу над ракою.
Кідае зорачка прамень,
Сасна заплакала слязою.
Малому вугольчыку
Хочацца жыць...
Хай ветрык пачуццяў
Яго раздувае...

Сустрэча

Зноў сутыкнуцца нашы лёсы...
Здаецца, не чапае сэрца скруха.
Новая сустрэча ля плёсу...
Сустрэча воч і вуснаў.
Суквецце слоў — святое зелле.
Гучыць упэўненасцю замоў.
А ў словах адценне
Чагосьці асенняга,
Што болем адгукнецца зноў.

Позірк

Цяплом вачэй сагрэюся нясмела.
Усмешка кволая пялёсткі губ кране.
Губляюся, як і тады, гэта не нова,
Багіня — мроя сэрца скалане.
Маршчынка новая кладзецца пад вачыма
Кранула валасы сівая гладзь.
Пазбыцца гэтак воч зноў немагчыма,
Зноў прымушаюць жыць, чакаць, кахаць...
Гады сціраюць многае са шляху.
Жыццё дыктуе новыя законы...
А позірк гэты не змяняе подых часу,
Зноў раствараюся ў ім, вядома...

Улетая...

Улетая — руку протяни.
Уезжая — губ моих коснись.
Исчезая — нежно обними.
Уходя — глазами позови.
Проходя — рукой руки коснись.
Далеко — в мечтах моих явись.
Позову — тихонько отзовись.
Если рядом — только улыбнись.

* * *

В.
Неожиданно вновь позвоню,
Вновь расстрою устроенный быт.
Ты же знаешь: сюрпризы люблю,
И в груди твоей вновь зазнобит.
Неожиданно вновь позвоню.
Устаю от чужих обид.
Твою ласку и нежность люблю,
Для меня ты — единственный щит.
Приласкай меня, тихо любя.
Утром руку в руке задержи,
Свои чувства ко мне не щадя,
Нехорошую — снова люби.

Ночное небо

Обращу взор в ночное небо,
Помолюсь всем известным богам.
Где бы ты ни ходил, где бы ни был —
Никому я тебя не отдам.
Под уют одиноких свечей
Нас обнимет тихая ночь,
Снова я полнолуния дочь.
Улетает досада прочь.
Если нету земного пути,
Звездой яркой навстречу лети.
Ярким светом меня разбуди.
Нежно с неба в глаза загляни.
На земле и на небе ты
Растерял все свои мечты.
Вновь останешься ты один —
Так ищи же меня, будь терпим...

* * *

Начное неба ў задуменні
Ўладанні ціха аглядае,
А месячык-пляткар
Зямны аповед яму бае:
— Там, на зямлі,
Ужо многа год
Дзяўчына-краля
У гэты час
Святочную сукенку апранае,
Выходзіць, зноў цябе вітае.
Зноў зорачку сваю шукае,
Каханага свайго чакае...
Няма нідзе... Усё маўчыць...
І ветрык затаіў дыханне.
Зямля не спіць — і ёй баліць...
Зноў вайна нясе расстанне...

Пяшчота

З замілаваннем і пяшчотай
Лаўлю нясмелы ваш пагляд.
А нашых рук імгненны дотык
Суправаджае зорапад.
Каханне поўніць нашы грудзі,
Спявае песню нам той клён.
А зорка, падаючы, будзіць:
— Хавай пяшчоту да скону дзён!
Сардэчка ціха страпянецца,
Зноў затрымціць і запяе.
Душа ад шчасця скалыхнецца
Ды сэрцу ладна падвядзе.

Сынок

Тихонечко присяду у изголовья.
Так сладко-сладко, так сладко спишь.
Рождается улыбка, вдыхаю грудью вольно, —
Я так люблю тебя, хороший мой малыш.
Припухлые губки во сне шелохнутся.
(Сползает послушно на пол покрывало).
К тебе я спешила, спешила вернуться,
Мне так не хватало, тебя не хватало...
Прижался к тебе мягко пухленький мишка,
И фея запела со мной в унисон.
Такая картина, такая вот вспышка.
Пусть будет прекрасным твой сон...

Исповедь Х.

Эта женщина — просто загадка.
Эта женщина — свет неземной.
С ней бывает мгновение сладким,
С ней бывает так горько порой.
То поднимет на крыльях к звёздам,
То опустит в недра земли.
То согреет солнышком ясным,
То дождём обдаст ледяным.
Она чудо, мерцание звёздное.
То близка, то — как лунный свет,
То легко с ней, вдруг одарит крыльями,
То как будто повяжет цепь.
Превозносит и в омут бросает...
Но так манит её силуэт...
Я её одарил бы стихами,
Только жаль, ведь я не поэт...

Улетай

Как уверенно осень встречаю,
Всё прошедшее вдаль развеваю,
Из ромашки листок отрываю,
Вдаль за ветром его отпускаю.
Улетает страница боли,
Улетает листок тревог,
Исчезает за ветром горечь,
Заряжаюсь энергией впрок.
Отрываю, как листок из тетрадки,
С ветерком попутным улетай,
То, что показалось слишком сладким,
В горечь превратилось невзначай.

3. О любви

Пока

А вечарам, на схіле, зоркі,
Прымроіцца ў пустым акне,
Што клічаш ты не цень мой горкі,
А з жыта-жытнюю! Мяне!
Я. Янішчыц

Вновь уходишь: пока, пока…
Улыбнутся у глаз морщинки…
Я грущу уже сразу, сейчас,
За улыбкой припрячу слезинки.
Задержи на мгновенье свой взгляд,
Дай в родные глаза насмотреться.
Озарит пусть твой путь звездопад.
Отрываю тебя от сердца…
Задержись, я мечтою укутаю,
Нежной лаской тебя обовью.
Вновь теряю слова, вновь в них путаюсь.
Слишком просто сказать: «Люблю…»

* * *

Я освещу твой путь звездою,
Когда темно тебе идти,
Омою раннею росою,
Когда устал в своём пути.
Я стану тенью придорожной,
Чтобы припасть к твоим ногам,
Я стану музыкой несложной, —
Разделим горечь пополам.
Я стану птицею лесною,
Чтоб путь в терновнике найти;
И заплутавшего в дороге
К тропе желанной привести.
Водою стану родниковой,
Чтоб напоить тебя в жару,
Лучом растаю я в окошке,
Чтоб разбудить вновь поутру.
Я стану днём, я стану ночью,
Я стану небом и землёй,
Чтобы хоть изредка, воочию,
Побыть наедине с тобой.

Луна

Вновь луна растущая заглянет
К нам в окно и тихо отойдёт,
Даже ей не хочется разладить
Этот наш божественный раёк.
К губам в молитве руки подношу.
Лишь на тебя клянусь молиться, верить,
Жить, как в последний день, тебя прошу,
А остальное — Бог пускай отмерит.
Слезами счастья снова орошу
Твою улыбку, заставляю верить.
Жить, как в последний миг тебя прошу,
А остальное — Бог пускай отмерит.
В этот миг всё близко и люблю
Всё для нас и нету ничего…
Не смотри в глаза мои пытливо,
Ведь Вселенной правит лишь любовь.

Прыляці галубком

Ты пастукай дажджом у акно,
Адзавіся на боль слязою,
Прытуліся к далоням маім
Першай ранішняю расою.
Дакраніся лістком да рукі,
Прыпадзі да вачэй чаромхай,
Ляці светам ва ўсе бакі —
Твой палёт злаўлю сэрцам ёмкім.
Прыляці да мяне галубком,
Прыпыніся на ўстрэшшы.
Я сустрэну цябе цяплом,
Галубкаю ўзмыўшы.
Зазірні цёмнай ноччу ў мой дом
Яснай зоркай — Кастарам.*
Адзавуся табе сваім сном —
Палуксам* яскравым.
* — зоркі ў сузор’і Блізнят.

Калі трэба...

Калі трэба, зраблюся вядзьмаркаю,
Буду з вуснаў тваіх піць любоў...
Калі трэба, праслыну пляткаркаю,
Каб сустрэцца з табой зноў і зноў...
Калі трэба, паўстану рабыняю,
Буду ціха і верна служыць.
Калі ж не, стану прыццю ільвінаю,
Каб цябе ў другое адбіць...

Я — лета тваё

Клёнікам маладым
Прарасце пачуццё.
З любым сваім
Я змагу ўсё.
Сонейкам веснавым
Заззяе небакрай.
Каханаму свайму
Сардэчна іграй.
Асеннім лістком
Прыпаду — спявай.
Каханне маё
Цеплынёй сагравай.
Завеяй зімой
Закружу карагод.
Вуснамі сагрэй —
Не будзе турбот.
Сонейка мае,
Цеплыні праз край.
Я — лета тваё,
Ты мяне сустракай.

Прилети

Если снег заметает дорогу,
Прилети редкой птицей ко мне.
Соберись в эту снова дорогу,
Видишь, слёзы застыли в окне.
Если силы в пути оставляют,
Припади грудью жаркой к земле.
Недра снова идти заставляют,
Видишь, звёзды искрятся во тьме.
Если память не хочется слушать,
Вспомнит сердце, забившись в ночи.
Каждой клеточкой мне отзовёшься,
Ты найдёшь к моей двери ключи.

Встреча в саду

А рука задержалась в руке,
Словно не было боли утрат.
Будто снова в далёкой весне,
И встречает нас цветом сад.
Не тревожь мою старую боль,
Я надёжно её заперла.
К твоим пальцам прижаться позволь,
Вновь по памяти тропам пошла...
А глаза как когда-то цветут,
Васильками цветут глаза...
Помоги обрести приют,
Укажи, где моя стезя.
Не смотри, не гадай, не зови,
Просто выслушать сердце позволь.
Дай мне просто прижаться к груди,
Чтобы спрятать ужасную боль...
А рука задержалась в руке.
Каждый встрече по-своему рад.
Я тебе не скажу о себе,
Потому говорю невпопад...

Роса

Роса зари в ладонях тает,
Блестит и, тихо шелестя,
Она мои ладони прожигает...
Вновь встречу новый день,
Но без тебя...
Улыбка в нежной дымке тает,
Мелькнёт, испуганная, как дитя...
Я сильная, любимый,
Без тебя...
Рассвет давно зарю встречает,
Ей руку протянул он, трепеща...
Я выстою, любимый,
Без тебя...

Пах траў

Мядункавы пах траў
Калыхаў нас з табой, калыхаў...
Ты куды нас звядзеш, здраднік-лёс,
Шляхам буйных няходжаных рос?
Басанож пуцявіну знайшлі
Да бурлівай гаючай ракі.
Ноч заранкаю асвеціць
У руках тваіх васількі.
Грэе полымем гладзь вачэй.
Усміхнуцца сузор’ем нябёсы...
Мой паўночнічак — чарадзей,
Чалавечак ты мой невыносны.

Адзіны

Тваім вачам, адзіны, толькі веру.
Твайму каханню рукі працягну.
У кругавароце апынуся смела,
На край зямлі я за табой пайду.
Перад табой скланюся на калені,
Адзіны мой, уладарны Бог зямны:
Бо п’яная табою, быццам хмелем,
Бо п’яная табою да зары.
Малюся на цябе, маё каханне.
Малюся на цябе, мая любоў.
Мо ў жыцці такое ёсць прызванне:
Узняцца ў неба, каб пасці долу зноў?..

Цуд

Сонейка маё, ты ў палоне.
У пяшчотных руках твае скроні.
Лёд душы маёй сагравай,
Мой нязгасны, ласкавы май.
Чыстыя азёры блакіту:
Патану ў іх, не маю спрыту.
Выплываць не хачу, трымай,
Мой адзіны, ласкавы май.
Расцвіту дзікай ружай па восені;
Захіні ад вятроў і ад просені.
Няхай дзівіцца грэшны люд —
Сэрцы твораць гэтакі цуд.
Узімку стану чаромхай квітнеючай,
Ты з усмешкай мяне сустракай.
Стану ў небе вясёлкай ззяючай —
Толькі сэрца маё сагравай.

Снежинка

Вновь снежинку поймала рукой.
Прикоснулась ладонью, и вот...
Всё мираж.
  Пустота.
   Вода...
Милых глаз синеву созерцать.
Прикасаться к родному плечу.
От любви и от счастья сгорать
Я хотела...
Но...
Вновь ловлю пустоту.

Вечер

Вечер небо радушно украсил,
Сумрак затаился у воды.
Заживёт мир в разных связях,
Но... Уходят прочь твои следы.
Небосвод пурпурной лентой
Обовьёт с любовью небеса,
С нетерпеньем все встречают вечер,
Но... Ты — мой камень, я — твоя коса.
Звёзды нам игриво улыбнутся,
Озаряя счастьем небеса,
Птицы вдруг ночные встрепенутся,
Но... Сломались наши два крыла.
Снова смотрим мы в ночное небо,
Мысли пусть столкнутся в небесах...
Если позовёшь подняться ввысь —
Поднимусь на сломанных крылах.

Дождусь

Восхищаться тобой не устану.
Не любить тебя не могу.
Я былинкою в поле стану,
Если вдруг до тебя не дойду.
Вновь любить тебя не устану.
Каждый миг для тебя живу.
А сердечко моё замёрзнет,
Если вдруг разлюблю.
Ждать годами тебя не устану,
Одиночество — на виду.
Каждый миг станет сладким стоном,
Если всё же тебя дождусь.

Не вер

Не вер, не вер маім вачам
(Пагляд задорна сустракае).
А што хавае гэты бляск —
Ніхто, ніхто не разгадае.
Не вер, не вер маім рукам,
Пяшчота штосьці зноў хавае.
А трапяткі віхор тых слоў
Мая душа не спасцігае.
І вуснам ты маім не вер,
Не вер таму, што адчуваеш.
Я — боль, я — горыч, недавер —
Чаму ж мяне не разгадаеш?!

Когда солнце ласкает

Когда солнце ласкает тело, —
Это нежные руки мои.
Когда слушаешь трели несмелые, —
Это сердце поёт о любви.
Когда снег на губах тает, —
Это прикосновенье моё.
Когда птица у дома летает, —
Это сердце тоскует моё.
Босиком пробежишься по лугу. —
Прикоснусь и согрею травой.
Каждым мигом земного круга
Восхищаюсь одним тобой.
Припадая к подушке, усталый.
Слышишь запах волос моих.
Видишь дождь в январе запоздалый —
Это чистые слёзы мои.
Ночью снова увидишь звёзды.
Нашей, яркой, поклонишься ты.
Вдруг срывается, падает, гаснет...
Гасну в пламени дикой любви.

Руки

Мои руки, как лёгкий ветер,
Унесут тебя в пучину грёз,
Нам лампадой луна осветит
Целый мир из стыдливых звёзд.
Голос тихой ночною трелью
Прикоснётся к губам твоим,
Напоёт неземною свирелью:
— Ты никем так не будешь любим.
Припадаю к тебе, изнывая,
Возношу вновь к подножию Рая,
И сердечко своё не щадя,
Вновь сгораю, любовь воскрешая.
Нас венчает Луна вновь, Луна!
Свет небес согревает душу...
Мой единственный, грешный мой,
Свой обет никогда не нарушу...

Для тебя

Я вернусь к тебе с первым громом,
Яркой молнией озарю.
Я прольюсь на тебя дождями,
Водным ливнем тебя обниму.
Вновь согрею тебя в дороге, —
Ясным лучиком улыбнусь.
Успокою тебя в тревоге,
Украду твою грусть.
Я вернусь к тебе сладкой негой.
Стану явью несбыточных снов.
Я укрою тебя покрывалом
От недугов и всех оков.
Обниму вновь тебя ветрами,
Напою нектаром берёз,
Стану самой изысканной сказкой
Твоих фантастических грёз.

Ты — мой

Пламя костра вновь солнцем согреет,
Небо нас любит, небо лелеет.
Звёзды свечою нашею станут —
Мысли нам вскружат, разум обманут.
Сказку рисуют тёплые блики,
Вновь отражая нежные лики.
Ночь торжества, изобилия, страсти,
Миг упоенья, радости, счастья.
Недра земные тайной сокроют.
Буйные росы негой омоют.
Силы небесные! Силы земные!
Ты мой навеки! Мой ты отныне...

Сердечко

Ах, сердечко моё, что ж ты сжалось?
Что ж забилось, как птица в груди?
Почему же опять взволновало,
Что, по сути, должно бы уйти?
Я годами тебя унимала,
Сберегала твой стук, как могла.
Расставалась, любила, мечтала, —
Быть попроще тебя звала.
Ты сердечко моё, мой советчик,
За тобою идти не могла...
Ты так часто меня выручало,
Пряча боль, улыбалась вновь я.
Ах, сердечко моё, что ж ты сжалось?
Что ж забилось так гулко в ночи?
Ты любить и мечтать не устало,
Хоть остались от боли рубцы...

Голубь

Голубь к клетке привыкает,
Из ладони зёрнышки берёт.
По ночам же вновь в мечтах летает, —
Небо синевой своей зовёт.
Дверцу клетки снова отворяю.
На простор лети, я позволяю.
Поприветствуй этот небосвод.
Но какой-то странный твой полёт.
Улетаешь в даль ты, улетаешь,
Чёрной точкой растворишься в небесах;
За тобой следить мне позволяешь,
Но мои мечты разбиты в прах.
Почему же вечером тоскливым
Снова слышу крыльев стук в окне?
Стук тот болью отзовётся, знаешь.
Вдаль лети, забудь же обо мне...

4. Жизнь — игра

Берёзка

Стройной берёзкой в поле
Окажусь в этом мире одна.
Рядом луг — всё моё раздолье.
Режет слух тишина.
Набежавший ветер ветви ломит.
Корни держит мать-земля.
В чистом поле никто не заслонит,
Но я выстою, жизнь — игра.
Грома раскат опасен.
Но ничего, — мир прекрасен,
Радуга несёт покой.
Солнца луч осушит росу,
Ненастье уйдёт стороной.
Тёплый ветер играет с листвой...
А в гнезде, свитом наспех в ветвях,
Два птенца покоряют страх...

Просто друг

Я уйду от знакомых,
Ты сбежишь от подруг,
Мой надёжный и ласковый,
Мой единственный друг.
Скажешь: скрасить решил одиночество,
Ты, конечно, меня не ждала,
Говорить мне с тобою хочется,
Заглянуть в голубые глаза...
Мой родной, дорогой, дорогой
Ты сердечко моё успокой
Душа сжалась от лжи и обид,
Слышишь — сердце моё болит?
Спрячу голову на груди.
Стану сильной я, подожди.
Росы-слёзы мои смахни,
Вновь надеждой меня одари.
А ночь лунная, воздух всласть.
Мне нужна твоя сила и власть.
Унеси же вновь в даль золотую,
Видишь, рядом с тобой торжествую...

Жыццё

— Жыццё пражыць —
Не поле перайсці. —
Казала маці,
Правячы ў дарогу, —
На гэтым полі
Усё змажы знайсці:
Каханне, шчасце без трывогі...
Цяпер іду, у тым полі сто дарог
Бягуць удаль, каторая мая?
Няхай бы лепшую хто дапамог
Мне адшукаць на схіле дня.
Зноў падаю, устаю, іду...
Калені збіты, сэрца крываточыць...
— О, мамачка мая, ці ж я змагу,
Дайсці туды, дзе шчасце мне прарочаць?..

Свои-чужие

Вновь столкнулись: свои-чужие...
Не тянись же к моим рукам...
Улыбнёшься, отпрянешь волнуясь,
И расскажешь, что жизнь — тарарам.
Прошлым жить я, увы, разучилась.
Я не верю твоим глазам.
Как-то скомкано всё получилось,
Вновь играем словами-шарм.
Заблестели глаза родные...
Ты так близко, ты — сон, ты — сон...
Повторю вновь себе: “Мы чужие,
Ты — не он, ты — не он, не он...”

Река

Звёзды вдаль не зовут — улыбаются.
С расстоянья поймут — умудряются.
В жизни новый этап — цена сущности.
Чаще встречи мои с благодушностью.
Жизни новый этап — интереснейший.
Манит, словно луна, неизвестностью.
Постоянно в пути всё случается.
Небо мудрость несёт — получается.
Зашумала река, заартачилась.
Руслом новым пошла — озадачила.
Распахнула простор — эх, привольности!
И сконфужены вновь все условности...

Подожди

Солнце захватил в охапку горизонт,
Зарево прощальным бликом отзовётся.
Вечер погружается вновь в сон,
Луч последний думает — спасётся.
Где ты, ранняя услада — роса?
Где ты, нежный труженик, мой полдень?
Прячет ечер — вор стыдливые глаза,
Отнимая драгоценный день...
Утро промелькнуло незаметно.
Не успел согреть причуда-полдень.
Задержись, постой, мой день...
Вечер неожиданный бросает тень.

Танец

Звёзды нам смущённо отзовутся
(Затянула небо поволока).
Выглянут, игриво улыбнутся,
Черпают вновь силы у истока.
Небо развевается ветрами.
Вновь луна просторы озаряет.
Небеса сражаются за пламя.
А кто победитель, каждый знает.
Яркий луч ликует и поёт,
Привлекая девственный багрянец.
Небо свою чашу света льёт,
Приглашая вновь на белый танец.

Сложная программа

Новая ступенька — новая мечта.
Элегантный бьюик в биосфере.
Длинная дорога — новый старт.
Изобретенье в новой мере.
Устремлённый взор — горящие глаза.
Сложная программа — на удачу.
Не удовлетворяет тихая стезя, —
Року неотступному бросаю сдачу.
Ветер мне сопутствует, он вдаль зовёт.
Пьянит взор голубизна простора.
Спутавшая тень внезапно упадёт.
Вновь я у истока бушующего моря.
Вдохновляет искренность, душа поёт.
Озорные искорки невольно скачут.
Пробую с горчинкой дивный мёд.
Не согласен кто — глаза припрячет.


На верх старонкі