Выданне гімназіі р. п. Мікашэвічы. 2005 г.

Паэтычны калейдаскоп.

Вершы вучняў Мікашэвіцкай гімназіі.

Не спыняецца творчая плынь...

Прапануемы чытацкай ўвазе калектыўны паэтычны зборнік вучняў Мікашэвіцкай гімназіі — зусім не выпадковасць. З паэзіяй і увогуле з літаратурай гімназісты сябруюць даўно. У свой час убачыў святло зборнік «Времена года», складзены з твораў тагачасных трэцякласнікаў. Друкаваліся вучні гімназіі на старонках мясцовых газет, у творчых альманахах клуба «Муза» («Прамень надзеі. Вершы маладых паэтаў Лунінеччыны» і іншыя). І вось — чарговае выданне, якое выходзіць паралельна з аўтарскім зборнікам вершаў «Спатканне» гімназіста-дзесяцікласніка Аляксандра Мацкевіча. Не, відаць, нездарма у свой час бываў на мікашэвіцкай зямлі Якуб Колас, нездарма жыў і вучыўся тут вядомы беларускі пісьменнік Уладзіслаў Нядзведскі, музей якога існуе ў гімназіі... Іскрынкі таленту дасталіся і цяперашнім юным жыхарам Мікашэвіч, нібы з мінулых гадоў цягнецца творчая эстафета.

Беларуская мова

Гучыць беларуская мова,
Гучыць так, як пташкі пяюць!
Для нас гэта мова не новая —
Гады даўніны ў ёй жывуць!...
Яна ўсіх сяброў заклікае
У добрых адносінах быць!
Хай кожны яе паважае,
Хай кожны з ёю будзе жыць!
О, родная, добрая мова,
Жыві назаўсёды, жыві!
Над кожным, над кожным ты краем,
Як воблака ў небе, плыві.
  Мацкевіч Аляксандр, 2003 год

* * *

Беларусь, ты мая Беларусь!
Сінявокая наша зямля!
Як жа табой ганаруся,
Непаўторная казка мая.
Ганаруся заўсёды табой,
Колькі слаўных людзей ты дала!
Сваю веру, надзею, любоў —
Гэта ўсё ад цябе я ўзняла.
Ты з усімі ў згодзе жывеш,
Не трымаеш ніколі ты зла,
І ў горы, і ў шчасці пяеш,
І таму яшчэ больш расцвіла.
Твой яскрава-ружовы захад,
Твае хуткаплынныя рэкі,
І бусловы імклівы палёт
Застануцца са мною навекі.
Беларусь, ты мая Беларусь!
Сінявокая наша зямля!
Як жа табой ганаруся,
Непаўторная казка мая.
  Цупік Надзея, 2004 год

* * *

Чаму, шаноўнае спадарства,
Мы не шануем родны край?
І чалавечае грамадства
Не любіць лес і ціхі гай?
З маленства чуем толькі гукі
Вялікіх і магутных гарадоў.
Ох! Не трымалі сярпа рукі,
І не бачылі вясковых тых дамоў.
Нам трэба слухаць песні нівы,
У памяці пейзажы маляваць,
І чуць у полі, як нам будзе вецер сівы
Мелодыі Радзімы напяваць.
  Літвіновіч Алена, 2002 год

У цёплай хаце

Надакучыла ў цёплай хаце
Тэлевізар мне глядзець,
Бо вясна ўжо ў дарозе,
Хоча нас цяплом сагрэць.
Прыадкрыю я акенца,
Свежае паветра ўздыхну,
Пачакаю яшчэ трошкі
І дачакаюся вясны.
Хай растаюць усе сугробы,
Рэчкі лёд свой унясуць,
А мядзведзі з бярлогі
Пасля спячкі ўцякуць.
Сонца будзе падымацца,
Траўка ўсюды зелянець,
Птушкі ў стайкі сабяруцца,
На радзіму прыляцяць.
  Ганцарэвіч Ксенія, 5 клас, 2004 год

Першы снег

Вось выпаў першы снег,
Ён паляпшае санак бег.
І падае ён так павольна.
І дзецям вуліца — раздолле.
Я памятаю гэты снег,
Падараваў ён шмат пацех.
Са снегам гульняў не злічыць,
Смех, як музыка, гучыць.
А дзеці радуюцца ў школе,
Што ўвесь абшар і наваколле
У снежным бархаце стаіць.
А снег на сонейку блішчыць!
  Барысава Яна, 7 клас, 2004 год

Морозный узор

Морозный узор, как ты радуешь глаз,
Ты так красив, что я и сейчас
Сижу и смотрю, понять не могу,
Откуда ты взялся?
Зачем? Почему?
А где же художник?
Куда он исчез?
В какой край пропал он?
А, может быть, в лес?
Художник! Вернись!
Рисуй ты всегда!
Да здравствует прелесть!
Да будет краса!
  Литвинович Ольга, 5 класс, 2004 год

Зіма

Даўно бялюткі ўвесь абшар,
Нябачна ў паднябессі хмар,
Снег шапкаю ляжыць на голлі,
І белым стала наваколле.
І там такая цішыня,
Як бы якаясьці гульня.
Зіма ў хованкі гуляе,
А што яшчэ схаваць — не знае.
Ні дрэў і ні галінак
Нябачна з-за сняжынак,
Як быццам коўдрай усе пакрыла,
І да вясны ўсё застыла!
  Барысава Яна, 6 клас, 2004 год

* * *

За домом бабушки моей
Засыпан снегом сад,
И с веток падает к земле
Волшебный водопад.
Под кружевом замёрзших искр
Деревья в тихом сне
Пережидают холода,
Мечтают о весне.
Мечтают сбросить белый снег
Под солнечным теплом
И встретить долгожданный май
Своих цветов ковром.
Но время торопить нельзя —
Всему придёт черёд,
И пусть пока кружит в саду
Снежинок хоровод.
  Савицкая Настя, 7 клас, 2004 год

Зіма

Першы месяц снежань
Прыляцеў са снегам,
Усю зямлю пакрыў ён,
Цёплым белым пухам.
Дрэвы ў зімніх шубах,
Радуюць нам вока.
Звонкі смех дзіцячы
Чуецца навокал.
Пад страху забілісь птушкі,
Мерзнуць бедныя звярушкі.
Ім бы сала, жменьку зерня,
Падзяўбаць крыху насення.
  Данілевіч Алена, 5 клас, 2004 год

Зіма

Вось і зіма да нас прыйшла,
Яна марозы прынясла
І лёдам закавала рэчкі,
Снягамі замяла мястэчкі.
Стаіць тут лес зачараваны,
Глядзіць, зімой замілаваны.
Палі ўсе белыя ляжаць,
І вёскі адзінокія стаяць.
  Рай Ганна, 7 клас, 2004 год

Зімой

За вокнамі гуляе вецер
І звініць марозам злым.
Замяло ўсё на свеце
Белым снегам маладым.
Завіруха тут злуецца,
Бо ляціць яна здалёк.
І на небе, мне здаецца,
Хмарка, нібы галубок.
  Рай Ганна, 7 клас, 2004 год

Зіма

Зіма. Снягі. Мароз. Мяцелі.
Дарога звонкая, як сталь.
Бярозы ў шэрані сівеюць,
Палі бялеюць, сціх тут гай.
А лес стаіць маўкліва, ціха,
Не зварухне свайго галля...
Зіма. Зіма. Зіма прыйшла —
У белым снезе ўся зямля.
Бярозы ў шэрані сівеюць,
Палі бялеюць, як паркаль.
Зіма. Зіма... Снягі. Мяцелі.
Дарога звонкая, як сталь.
  Андрэйкавец Вадзім, 6 клас, 2004 год

* * *

Зіма скавала рэчак бег,
Звяры хаваюцца старанна,
Яны не хочуць, каб мароз
Нанёс на целе іхнім раны.
Бяляк хаваецца ў снег,
І не відаць яго.
Толькі белы абшар,
Ды хістаецца голле.
Пабяліла зіма ўсё-усё наваколле.
А ў хітрай лісіцы
У галаве многа мар
У такія зімовыя дні.
І ў лесе такая скруха,
Толькі вострыць рыжае вуха —
Ловіць гукі ў цішыні.
  Маголіна Алена, 7 клас, 2004 год

Сакавік

Сна зімовага даволі!
Свята сонца, паглядзі!
Моцна спалі лес і поле,
Сакавік іх разбудзіў.
Зноў пабеглі з звонам рэчкі,
Заіскрылісь ручайкі.
Чуеш, зблізку ці ўдалечы
Заспявалі салаўі.
Веснавых прыкмет багата.
Сакавік здзіўлёны сам.
А яшчэ прынёс ён свята,
Дарагое свята мам!
  Андрэйкавец Вадзім, 6 клас, 2004 год

Встреча с весной

Зима с летом повстречалась
И тотчас разбушевалась.
И завыла вдруг метель,
Сняла двери все с петель,
Все деревья поломала
И кричит весне: ”Немало
Силушки во мне скопилось,
Удирай, я разозлилась!”
А весна не удирает,
Все деревья поднимает,
Птичек маленьких зовет:
“Собирайся, мой народ!”
Солнце вышло из-за тучи
И смело все снега кучи.
И закапали сосульки,
И с зимы текут все струйки.
Разобиделась зима:
«Ну, довольно, жарко стало,
Я уйду, не все пропало.
Снова ночью я вернусь,
Заморожу вас. И наступит
Вновь зима, и бела, и холодна».
  Сафонова Клавдия, 1999 год

Весна

В полях уже чернеет снег.
В ручьях забулькала вода.
Зима свой доживает век —
Весна спешит сюда!
Пригрело солнце ласково.
Щебечут пташки радостно.
Нестрашны им морозы и снег —
И это радует их всех.
Глядят на лес подснежники,
Весны посланцы-вестники,
На первые проталинки,
И не нужны им валенки.
Не будет больше вьюг, метелей,
Не будет одиноко елям
Стоять в тиши лесной,
Ведь пахнет уж весной.
  Романенко Карина, 6 класс, 2004 год

Вясна

Вясна сустрэла ўсіх так рана
З вянкамі чараў і надзей,
З ласкавым сонцам у тумане
І з песнямі прыгожымі, як дзень.
Ціха ў полі, ціха ў лесе,
Ледзь балбоча ручаёк,
А высока з паднябесся
Льецца звонкі галасок.
  Андрэйкавец Вадзім, 6 клас, 2004 год

Вясна

Вось басаногая вясна
Нам радасць ў сэрцы прынясла.
Яна забрала халады зімы —
Цяпер вясёлыя і мы.
Усё пачынае зелянець
І ярка на зямлі квітнець.
Птушкі хораша спяваюць,
Да нас лета зазываюць.
  Рай Ганна, 7 клас, 2004 год

Вясёлка

Вясёлка над полем,
Вясёлка над гаем...
Хто дужкай вясёлай
Яе выгінае?
Чырвоны, аранжавы,
Жоўты, зялёны…
Адкуль столькі колераў,
Столькі паўтораў?
Блакітны, як неба,
І сіні, як рэчка,
Яшчэ фіялетавы,
Нібы парэчка.
  Маголіна Алена, 5 клас, 2004 год

У куста калины

Выросла калина прямо у окна,
И сама красуется, и радует меня.
Покрывается весною яркой белизной,
Собой украшает домик мой родной.
Под кустом калины летом благодать,
От зноя укрывшись, можно помечтать.
Шелестя листвою, осыпает цвет,
И лучшего места для отдыха нет.
Кончается лето, плывут облака,
И листья краснеют, как от стыда.
А красная ягода словно горит,
И душу мою красотою пленит.
От тяжести ягод сами по себе
Ветви калины склонились к земле.
Они украшают мой сад, огород
И радуют также прохожий народ.
  Гонцаревич Ксения, 5 класс, 2004 год

Закат

Смотрю и любуюсь тобою, закат,
И солнца лучи уже греют не так.
Там небо краснеет и словно горит,
То цвет свой меняет, то ярче блестит.
Смотрю и любуюсь опять на закат,
А солнца лучи там сияют не так.
Они прошивают лучом облака
И упираются там в небеса.
Смотрю и любуюсь я вновь на закат,
И что же я вижу: опять всё не так.
Там тучи закрыли солнечный круг,
Но солнце пробилось и вспыхнуло вдруг.
Смотрю и любуюсь закатом всегда
И вижу на небе всегда чудеса.
Закат обретает всё новый наряд.
Как мне оторвать завороженный взгляд?
  Гонцаревич Ксения, 5 класс, 2004 год

Первое июня

Первый день июня…
Значит, наступило лето.
Пусть от края и до края
Расцветёт земля родная,
Станет крепче и теплей
Дружба взрослых и детей.
Первый день июня…
Это праздник лета,
Это праздник солнечного света,
Это праздник всех детей.
Первый день июня.
  Андрейковец Вадим, 6 класс, 2004 год

Восень залатая

Восень залатая
Завітала зноў,
Галінкай адзінокай
Стукае ў акно.
Дожджык не сціхае,
Лье і лье зрання.
Сонейка не свеціць,
Жоўтая зямля.
І халодны вецер
Усё часцей чуваць...
Вельмі-вельмі сумна
Восень сустракаць.
  Цупік Надзея, 8 клас, 2004 год

Осень золотая

Выйду на улицу вместе с зонтом.
Дождик идет, очень хмуро кругом.
Кружатся листья, как бабочки летом.
Буду я помнить долго об этом.
  Егошина Екатерина, 7 класс, 2002 год

Самая богатая осенью земля

Осень золотая, грибная пора.
Дожди зачастили, и спала жара.
Пляж на речке давно опустел,
И лист на деревьях слегка пожелтел.
Стройно в наряде рябина стоит
И пышными гроздьями глаз ворожит.
А рядом с рябиной калина растёт,
До самой земли её ягода гнёт.
Слышу их звуки: голос и крик.
Радость и боль — всё почувствую в миг.
А там, вдали, на большой высоте
Вижу гусей я во всей их красе.
Золотая осень, славная пора,
Самая богатая осенью земля.
Чем была богата — всё мне отдала,
Наградила каждого — награди меня.
  Гонцаревич Ксения, 5 класс, 2004 год

Осень

Золотом укрытая осень к нам пришла.
Жёлтую накидку набросила она.
А когда состарятся жёлтые ковры,
Подарит ярко-красные — новые дары.
С осенью приходят школьные деньки.
Бегают детишки и ученики.
Маленькие в садик, а большие в школу:
Всем нужны науки, чтобы быть толковыми.
  Тельпук Лариса, 2002 год

Осень

Я люблю, когда осень приходит,
Золотит все деревья кругом,
Когда лета тепло уносит,
Когда ветер рычит за окном.
Листья падать уже начинают,
Устилая всю землю ковром,
И кругом уже все замирают,
Озабочены зимним сном.
  Рай Анна, 6 класс, 2004 год

В дождливый день

Скучный дождь стучит в окно
Уже который день.
Не хочу читать, играть.
Спать мне тоже лень.
Я достану кисти, краски,
Разверну альбом.
Светом солнечным, прекрасным
Наполнится весь дом.
В небе синем и красивом
Солнца тёплый луч
Протянул свои ладошки
Из-за хмурых туч.
Лес и луг зазеленели
Ярче и нежней.
После долгого ненастья
Смотрят веселей.
У берёзки именины.
Весь лесной народ
Дружно пляшет на поляне,
Водит хоровод.
  Романенко Карина, 7 класс, 2004 год

Дождь

С неба капли капают —
Это дождь идёт.
Мочит дождик заросли,
Песенку поёт.
Напоил все травы,
Напоил луга.
Радостно встречает
Он тебя, меня.
  Мацкевич Александр,1999 год

Дождь

Скучный дождь стучит в окно,
В лужах двор уже давно.
Но грустить нам нет резона —
Поиграем в Робинзона.
Вскроем банку ананасов,
Нестрашны нам папуасы!
Нам на острове тепло,
Пусть стучится дождь в окно.
Савицкая Настя, 5 класс, 2003 год

* * *

Падает лист золотой…
Тихо и грустно в лесу.
Листья шуршат под ногой,
Мне не забыть их красу.
  Савицкая Настя, 2000 год

* * *

Чаму жадаеш усё рабіць сама?
Чаму не марыш ты аб шчасці?
І постаць гэта светлая адна,
Якую можна толькі з марай скласці.
Чаму няма ў жыцці тваім агня?
Чаму ўсё толькі чорнай масці?
Ты шчасце ад жыцця свайго бяры
І сябру шчасце свайму дары!
  Баразна Вольга, 8 клас, 2003 год

Маці

Нібы дзве расінкі
Ціхай светлай ноччу,
Свецяцца ў маці
Сіненькія вочы.
Пасвятлее ў хаце —
Толькі ўсміхнецца,
Усё адразу ў свеце
Радасцю зальецца.
Як вясна наступіць,
Зноў яна смяецца.
Зіму праважае,
І вясне ўсміхнецца.
  Андрэйкавец Вадзім, 6 клас, 2003 год

Матулі

У кожнага на свеце ёсць родны чалавек.
Заўсёды мілы ён і добры будзе цэлы век.
У мяне ласкавая матуля,
У матулі — працавітая бабуля...
— Няма даражэй на ўсім свеце,
Чым матуля, — скажуць усе дзеці. —
Карміла, паіла, у яслі вадзіла,
Калі падраслі, за парту пасадзіла.
Матулю віншую са святам.
Яно прысвячаецца не татам,
А нашым мілым мамам
І бабулям добрым самым.
У кожнага на свеце ёсць родны чалавек.
Заўсёды мілы ён і добры будзе цэлы век.
У мяне ласкавая матуля,
У матулі — працавітая бабуля...
  Кахнюк Вікторыя, 7 клас, 2004 год

Любимой бабушке

Любимой бабушке дарю
В её весенний праздник
Улыбку и любовь свою,
Чтоб на душе ей было краше.
Она всегда, как ранний снег,
Как солнышко, как лучик…
Одарит ласкою нас всех
И доброте научит.
Зимой, когда пойдут снега,
Она сидит и вяжет.
Хоть ходит кругом голова,
Она ни в чем нам не откажет.
Весной, когда сойдут снега,
Идёт она на поле.
Всем хочет угодить всегда,
Хоть сил уж нету боле.
Любимой бабушке скажу:
«Живи, люби и будь здоровой,
И не болей, и не старей,
И на крыльце нас жди весёлой!»
  Барановская Екатерина, 1999 год

Настаўніца беларускай мовы

Яна нас вучыць роднай мове,
Расказвае нам пра прыслоўе.
І любіць, калі добра зразумеем тэму,
Калі не задаём пытанні мы дарэмна.
Яна нас вучыць правілам
І як выразна трэба нам чытаць.
Яна стараецца ўсё нам растлумачыць,
А хто як ведае — яна ўсё бачыць.
  Рай Ганна, 6 клас, 2004 год

Плача бярозка

Плача бярозка,
Плача бярозка,
Цякуць па сарочцы бяроставай слёзкі.
Бяжыць і бяжыць
За слязінкай слязінка,
Дрэўца пашкодзіў сякераю Дзімка.
  Маголіна Алена, 5 клас, 2004 год

Дзеяслоў

На свеце ёсць шмат розных слоў,
Сярод іх і дзеяслоў.
Ён з «не», канешне, не сябруе
І шмат увагі патрабуе!
Яшчэ ён два трыванні мае,
Ладамі ўсім ён дакучае.
Часцей за ўсё выказнікам бывае
І моцна ролю гэтую трымае!

Назоўнік

Назоўнік… Што за дзіўная часціна!
То хлопец ён, а то дзяўчына.
Ён мае род, і лік, і склон,
І таямніц увесь поўны ён.
Яшчэ ён тры скланенні мае,
І гэта кожны вучань знае!
  Барысава Яна, 6 клас, 2004 год

Я возвращался из гостей

Я возвращался из гостей.
В потемках брёл пешком.
За мною тётушка Луна
По небу шла бочком.
Мне страшно не было совсем,
Не одинокий я:
Подруга в небе у меня,
И рядом — тень моя.
Чтоб в переулке не робеть,
Я крикнул: ”Запоём!”
И вот идём, свистим, поём,
Хохочем мы втроём.
Мы разбудили всех собак,
Проснулись сторожа,
А у котов и до сих пор
Поджилки все дрожат.
И расстались у подъезда -
Нет Луне в квартире места.
Помахали ей рукой:
Первый — я, а тень — за мной.
  Савицкая Настя, 5 класс, 2004 год

Басня про зайца

Жил-был Заяц,
Он был смешной, как паяц.
Любил он хохотать,
И прыгать, и играть.
Любил морковку воровать,
Кору с деревьев обрывать,
Капусткой похрустеть
И сладко похрапеть.
Забравшись раз на огород,
Наделал много он хлопот.
Решил хозяин: «Буду
Искать тебя повсюду.
Найду тебя — и будет мне
Подарочек к зиме.
Мороз нестрашен мне:
Ушанка есть на голове».
Так будет с вами, воры,
Кто лазит за заборы!
  Готченя Ольга, 2004 год

* * *

Обломов был похож на горе,
На сердце он имел угар.
Не зол он был, не очень яр.
И таял сахар в чудном взоре.
Вся жизнь его вела во мглу,
Не признавал он наслаждений.
В его душе царили тени.
Они стирали жизнь в золу.
Не принимал он обольщений,
Не знал он горького житья.
И не хотел “ходить с косою”,
Срезал он что-нибудь земное.
Во снах его отдохновенье
Его простого бытия.
  Григоревич Сергей, 2002 год

* * *

И вот уж солнце встало,
А я всё здесь стою,
А, может, я устала,
А, может, я пою.
Вообще, какое дело
До этих пустяков?
Зачем мне петь об этом?
Я вижу толстяков.
Они идут, шагают
По утренней росе.
И солнце им играет
На маленькой трубе.
Они поют, ликуя,
О лучшем в мире дне,
Я знаю песню эту
О мире и Земле.
  Зайченко Екатерина, 1999 год

Поэзия

Поэзия — чудесный мир.
И ты в него попасть спеши.
Мир полон красок и цветов,
Мир чувств.
Поэзия — поток любви.
Поэзия — восторг твоей души.
Ты только вдумайся, пойми.
И то, что в голову придёт,
На лист бумаги запиши.
  Труханович Ольга, 1999 год

Не унывай

Не гляди уныло и не плачь слезливо.
Смейся радостно, счастливо.
Ты лучше посмотри на мир
Своими ясными глазами,
Чтоб он казался ярким, светлым,
Как солнца луч под нами.

Собачонка

После молний и дождя
Выглянуло солнце.
Я иду не спеша
По дороге молча.
Вдруг, откуда ни возьмись —
Маленький щеночек.
Прицепился, хоть умри,
Силы нету больше.
Стало жалко, не могу
Слушать его вопли.
Я к себе его возьму,
Накормлю побольше.
Пусть живёт со мной зиму,
А, может, и подольше.
  Труханович Ольга, 1999 год

Голубь

Был тихий день…
Лишь легкий взмах крыла —
И в облаках он снова!
О, сердце белой птицы,
Не дай крылу устать,
Не дай с дороги сбиться,
Дай время обогнать!
  Кондратович Наталья, 2002 год

* * *

Если парень не смеётся,
С грустью смотрит на тебя,
Знай: любовью сердце бьётся,
Знай, что любит он тебя.
Знай, что будет вспоминать он
Те безумные глаза,
Что смотрели в никуда,
В никуда, где шум прибоя,
Чайки стонут над волной.
Ветер тихо там играет
И шумит над головой…
  Кондратович Наталья, 2001 год

О классиках

Прославленный русский поэт
Нам дарит духовную веру,
В которой воспет высший свет
И чернь там описана в меру.
В любви преуспел там герой,
Руслан за Людмилу в ответе,
И узник в темнице сырой
Нам славу поёт о поэте.
Там парус белеет вдали,
Волнуя в груди чьй-то сердце,
Элегии смутный мотив —
От них никуда нам не деться!
  Тельпук Лариса, 2002 год

Зайчонок

Жил в лесу один Зайчонок.
Врал, грубил и бил девчонок.
Хулиганил и хамил,
Пока в беду не угодил.
Под сосной сидит и плачет,
Не найдёт дорогу Зайчик.
Пришли на помощь Ёж и Мышка —
Скоро дома был Зайчишка.
Счастлива Зайчиха-мать,
Всем совет решила дать:
«Не ругайтесь, не деритесь
И не ссорьтесь никогда.
Обнимитесь, поцелуйтесь,
Помиритесь навсегда».
  Савицкая Настя, 5 класс, 2003 год

* * *

Два часа ушло на это.
Я гляжу по сторонам.
Я пытаюсь стать поэтом:
Сочиняю по строкам.
Сочинить бы на “пятёрку”,
Рассказать на радость всем.
А уж лучше на “семёрку” —
Было б радостно совсем.
Про девчонок и про моду,
И про всех своих друзей,
Про хорошую погоду
Написать бы поскорей.
Про зиму, про лето, осень,
Про весну бы написать,
Как в лесу гуляют лоси,
Утром как хочу поспать.
Снова надо топать в школу
И “пятёрки” получать.
Но, боюсь, сегодня снова
Будет мать меня ругать
За плохое поведенье —
Нужно мне исправиться.
Было б только настроенье
Со всем этим справиться.
  Шабунько Иван, 2000 год

* * *

Пчёлы, муравьи, букашки,
Вереск, васильки, ромашки,
Лес, поля и огороды —
Разнообразен мир природы.
Такой он хрупкий и родной,
Неповторимый и живой.
А как легко сломать, разбить
И покалечить, и убить.
Как бережёт ребёнка мать,
Давай природу охранять.
  Борисова Яна, 7 класс, 2004 год

Заяц

У мядзведзя — бярлог,
У лісіцы — нара,
Толькі ў зайца нічога:
Ні кала ні двара.
Ад ліхіх паляўнічых
Колькі ў зайца пакут!
То ганяюць сабакі,
То шукаюць ваўкі.
Зайца ў лесе і ў полі
Крыўдзяць сотні гадоў,
А ён хлебам і соллю
Зноў дзяліцца гатоў.
  Андрэйкавец Вадзім, 6 клас, 2003 год

На верх старонкі


Гімназія

Выпуск 2002 года
Выпуск 2002 года