Селянін у традыцыйным адзенні пінскага палешука. Здымак пачатку ХХ ст.

Селянін