На беразе Прыпяці (калодныя вульлі на дрэве)

калодныя вульлі