Галоўная

 Кнігі
Памяць
Вялута
Палессе
Навасёлкі лунінецкія
Интернат ты наш
Палессе маё Лунінецкае
Заказнікі прыроды
Кажан-Гарадок 500-гадовы
Письма командиров
Гонар і памяць Зямлі Лунінецкай

Клуб Лунінецкая Муза

Назвы зямлi лунiнецкай

Лунінец

Мікашэвічы

Вёскі раёна

Расклад руху аўтобусаў

luninetsm@tut.by
luninetsm@tut.by

Iван Панасюк

Письма командиров

Месца бібліятэкі ў выхаванні сапраўдных грамадзян Рэспублікі Беларусь.

Лунінецкая цэнтральная раённая бібліятэка ажыццяўляе сваю дзейнасць у адпаведнасці з сацыяльна-эканамічнымі, нацыянальнымі, культурнымі і інфармацыйнымі патрэбамі насельніцтва рэгіена. Пыярытэтным напрамкам з’яўляецца: выхаванне маральна-этычных каштоўнасцей у моладзі, прывіццё любові да свайго краю, малой Радзімы, да нашага роднага лунінецкага Палесся, да роднай Рэспублікі Беларусь. Каля 25000 гараджан абслугоўваюць Лунінецкая цэнтральная біліятэка, дзіцячая бібліятэка, тэхнічная бібліятэка, школьныя бібліятэкі, бібліятэкі пры ліцэі і каледжах горада Лунінца.

Настаўнікі і навучэнцы агульнаадукацыйных школ, ліцэя і каледжаў, медыцынскія работнікі, спецыялісты прамысловасці, гандлю, працаўнікі заводаў “Палессеэлектрамаш”, “РМЗ”, лясгаса “Лунінецлеса”, малочнага завода, друкарні, спецыялісты аддзела адукацыі, студэнты-завочнікі і пенсіянеры. Штомесячна ў бібліятэцы праходзяць сустрэчы з цікавамі людзьмі, бенефісы чытачоў, пасяджэнні клубаў сямейнага чытання і клуба “Мудрасць”, універсітэта культуры, якія дзейнічаюць пры бібліятэцы, літаратурныя вечарыны, гадзіны цікавых паведамленняў, сустрэчы з літаратурным аб’яднаннем “Муза”, дыспуты, урокі гісторыі, экскурсіі, бібліятэчныя пасядзелкі, гутаркі і дыялогі з чытачамі. Значная ўвага накіравана на адраджэнне народных традыцый, фальклорна-абрадавых святаў. За мінулы год у бібліятэцы было праведзены 56 такіх мерапрыемстваў.

У цэнтральнай бібліятэцы Лунінца існуе пастаянная выстава кніг, прысвечаная ўрачыстым дням, дзяржаўным і народным святам, яна сістэматычна абнаўляецца; тут бываюць выставы работ жыхароў горада і раёна. Не раз прысутнічалі знакамітыя беларускія пісьменнікі і паэты на сустрэчах з чытачамі нашай бібліятэкі. 9 мая і 3 ліпеня цэнтральная бібліятэка арганізоўвае на гарадскім свяце выяздную чытальную залу. Жыхары горада маюць магчымасць пазнаеміцца з адкрытымі праглядамі літаратуры, выставамі мастацкіх работ чытачоў (карціны, вырабы з прыроднага матэрыялу, фотаздымкі).

У накірунку духоўнага і патрыятычнага выхавання падрастаючага пакалення ў бібліятэцы прайшло пасяджэнне клуба сямейнага чытання “Основа основ — родительский дом”. Бібліятэка не абыходзіць сваёй увагай і работу па экалагічнаму выхаванню. Шмат мерапрыемстваў прысвячаецца юбілеям беларускіх пісьменнікаў.

У рабоце бібліятэк пастаянна прысутнічае краязнаўчая тэматыка: краязнаўчыя падарожжы, урокі гісторыі, бібліятэчныя пасядзелкі, вечары фальклору, сустрэчы з нашымі мясцовымі краязнаўцамі, на якіх заўсёды прысутнічаюць вучні школ г. Лунінца. У цэнтральнай бібліятэцы прайшла прызентацыя новых кніг выдатнага краязнаўца, знакамітага нашага земляка, фалькларыста, этнографа, гісторыка, настаўніка роднай мовы і літаратуры Любанскай СШ — Сцяпана Паўлавіча Нефідовіча, паэтычнага зборніка — “Махаю крыламі гадоў” і зборніка ўспамінаў — “Іх яднала дружба” (пра Андрэя Макаёнка і былога старшыню Любанскага калгаса Уладзіміра Сцепчанку, з якім пісьменнік сябраваў).

Валянціна Рагалінская

Не меншую работу па патрыятычнаму выхаванню праводзяць школьныя бібліятэкі раёна і гарадоў Мікашэвіч і Лунінца. Добры прыклад у гэтым падае Лунінецкая дзіцячая бібліятэка. Супрацоўнікі яе рыхтуюць з вучнямі школ горада кніжныя выставы да галоўных святаў дзяржавы, раёна і горада, выставы дзіцячых малюнкаў, цікавыя сустрэчы вучняў з ганаровымі грамадзянінамі горада, а таксама з воінамі-інтэрнацыяналістамі, дзе прысутнічаюць вучні ў асноўным, старэйшых класаў.

Формаў і метадаў работы шмат, аднак да кожнай знамянальнай даты патрэбна падыходзіць па свойму, каб не былі мерапрыемствы, “па шаблону”, не цікавымі.

Валянціна Яфрэмава

Будучи на празднике “Лунинской осени” посетил сельскую библиотеку, которая находится от школы в метрах 40; в школе имеется своя небольшая, но очень уютная библиотека с маленьким залом для чтения, имеющая в основном программную и энциклопедическую литературу. В библиотеке ученикам очень уютно.

В сельской библиотеке работает не один десяток лет Лидия Кирилловна Тимошей специалист и профессионал своего дела. Очень любит свою работу, это ощущается с первых шагов. Открываеш дверь и попадаеш в мир сказок: уютные кресла, на столиках газеты и журналы, полки с книгами, компьютеры. В зале несколько девочек, идёт подготовка к очередной встрече с читателями. Глядя на это, чувствуешь, что книга ещё долгие десятилетия будет занимать одно из ведущих мест в жизни человека. С техникой и электроэнергией происходят сбои, а книга, как и столетия назад, ни в чём подобном не нуждается. (И.П.)

Формирование чувств патриотизма.

Сегодня, как никогда ранее, перед руководителями учебных заведений Республики Беларусь стоит одна из важнейших задач — формирование истиного патриота нашей Родины — молодого человека, родившегося в суверенной Республике Беларусь. В наш век задача эта непростая. Всё дальше уходят от нас послевоенные годы, всё меньше остаётся живых свидетелей тех страшных лет. Выросли поколения, не знавшие и не знающие лишений и тягот войны. Всё меньше остаётся свидетелей Великой Отечественной — ветеранов и участников. Память о войне нашего народа будет жить долго в сердцах детей, внуков и правнуков. В Республике Беларусь делается всё, чтобы эта память не угасала. О той Победе, добытой ценой миллионов человеческих жизней, в том числе, и более 2 миллионов белорусов, нужно всегда помнить. А ещё — беречь наш сегодняшний хрупкий мир, нашу мирную жизнь. В республике делается всё, чтобы мир был всегда. Патриотическая работа ведётся во всех учебных и внешкольных заведениях, в пионерской организации и ОО БРСМ. В стране подрастает достойная смена молодых людей, любящих нашу Родину — Республику Беларусь. Немалую роль в воспитании играют школьные музеи и Уголки Боевой и трудовой Славы наших отцов, дедов и прадедов. Эта работа в наших учебных заведениях не прекращается ещё с далёких 50-ых и 60-ых годов. Это уже стало традицией. Конечно, совершенствуется методика, на помощь приходят новые технические средства: компьютеры, видеотехника, интернет — дающие неограниченные возможности виртуально совершать путешествия по музеям не только нашей страны, но и в странах зарубежья.

Роль музея в патриотическом воспиании молодёжи.

Патриотическое воспитание молодежи является одним из главных направлений работы музеев нашего государства. Музей — это центр патриотического воспитания.

Воспитание гордости за свою страну осуществляется путем глубокого изучения истории своего родного края. Через воспитание у детей любви к своей малой родине, формируется понимание сопричастности к судьбе своего Отечества.

В музее работает экскурсовод, который проводит экскурсии по разделам музея, как для взрослых, так и для детей. Боевые биографии, извещения, “похоронки”, письма, благодарности раскрывают величие подвигов земляков в годы войны. К сожалению всё меньше и меньше остаётся живых свидетелей той жестокой войны. Поэтому проведение встреч с ветеранами оказывает самое действенное влияние на сознание школьников. Они в живую беседуют с людьми, ставшими легендой, что положительно влияет на воспитание у детей уважительного отношения к людям, защищавшим в тяжёлую годину нашу Родину.

Общаясь с ветеранами, подростки овладевают огромным духовным богатством, познают азбуку патриотизма, учатся на примерах старшего поколения любить свою Родину, народ, чтобы в необходимый момент отдать ради них самое дорогое — свою жизнь.

Проводятся походы и экскурсии по родному краю, котрые позволяют детям узнать историческое значение и место своего города, деревни, посёлка в разные исторические эпохи. Дети учатся понимать красоту окружающей природы, знакомятся с её прошлым. Важное место в патриотическом воспитании школьников занимает поисковая работа. Сбор и исследование местного материала способствует развитию познавательных способностей, мышления учащихся, формированию навыков культуры труда, воспитанию гражданских чувств. Сотрудники музея проводят всевозможные мереприятия:

— встречи с интересными людьми: ветеранами войны и труда, награждёнными государственными орденами и медалями, передовиками сельского хозяйства и промышленности, с известными земляками, живущими и работающими в других странах;

— презентации книг земляков нашего Лунинецкого района других районов Брестской области;

— музейно-педагогические занятия с белорусскими краеведами, краеведами, поэтами, писателями Республики Беларусь, а так же писателями и пэтами Лунинецкого района: С.П. Нефидовичем, В.Н. Тумиловичем, В.П. Филатовым, В.В. Жилко, А.П. Хавдеевым, журналистом и корреспондентом газеты “Лунінецкія навіны” Татьяной Канапацкой, Ольгой Гридюшко, Галиной Горгун.

По материалам музея учащиеся пишут сочинения, эссе, доклады, рефераты, исследовательские работы. Дети, даже самые маленькие, с большим интересом изучают прошлое родного края, знакомятся с духовно-нравственными ценностями, этнографическим наследием района. Именно эти мероприятия являются неисчерпаемым источником обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитания у них любви к стране своего детства.

Дети общаются с людьми разных поколений, профессий и интересов — воспринимают их опыт и нравственные ценности, учатся умению преодолевать трудности, добиваться поставленных целей; у них воспитывается чувство любви к Родине, гордости за совершённые дела поколениями прошлых лет. Да и сама обстановка в музее, его многочисленные экспонаты имеют воспитательное воздействие на ребят. Проводятся праздники, основанные на обычаях и традициях нашего района, на которых осуществляется передача драгоценного наследия этнографической культуры от старших поколений младшим присутствуют моменты состязательности, инициативы, взаимопомощи.

Молодое поколение приобщается к истокам самобытной этнической культуры малой родины — значит, успешно решаются задачи патриотического воспитания.

Директор Лунинецкого районного краеведческого музея Анна Пакина.

Назад | Далей
Вручение цветов Густиновичу Н.В. в библиотеке г. Лунинца.


Экскурсия в мир сказки. Детская библиотека г. Лунинец.