Лунінецкі раённы краязнаўчы музей

Лунінецкі сшытак № 7

З даследаванняў лунінецкіх краязнаўцаў

Библиография Василия Тумиловича

(по состоянию на начало 2007 года)

 • Иероглифы и монеты Японии / Советская молодёжь (Рига), 29.12.1988.
 • К эпиграфике эфиопских монет / Советская молодёжь, 1.02.1989.
 • Нумизматический ликбез / Лесная промышленность, 21.03.1989.
 • О первых монетах МНР / Советская молодёжь, 19.05.1989.
 • О датировке монет с лунной хиждрой / Советская молодёжь, 9.09.1989.
 • О датировке монет с солнечной хиждрой / Советская молодёжь, 28.10.1989.
 • О монетах Израиля / Советская молодёжь, 22.03.1990.
 • Чужы боль — як свой / Лунінецкія навіны, 1.06.1995.
 • У нядзелю рана / Лунінецкія навіны, 30.01.1996.
 • Вернутыя творы / Лунінецкія навіны, 26.11.1996.
 • Имя в списке земляков / Заря, 12.07.1997.
 • Разгадка загадак з канверта / Лунінецкія навіны, 22.07.1997.
 • Вёсны ў Чучавічах / Лунінецкія навіны, 30.04.1998.
 • Вяртанне забытага імя Софіі Прорвіч / Магілёўская даўніна, 1998, с.80-84.
 • Леты ў Чучавічах / Лунінецкія навіны, 10.09.1998.
 • Жизнь и творчество православной писательницы Софии Прорвич (1860-около 1937) / Нравственное и патриотическое воспитание в традиции православия. Сборник докладов Свято-Евфросиниевских педагогических чтений (3-5 ноября 1998, г.Минск). Составитель С.А. Дейко. Минск, НМЦентр, 1999, с.71-77.
 • Зімы ў Чучавічах / Лунінецкія навіны, 18.02.1999.
 • Восені ў Чучавічах / Лунінецкія навіны, 24.09.1999.
 • Полесье в жизни и творчестве Софии Прорвич / Загароддзе-2. Матэрыялы міжнароднай навукова-краязнаўчай канферэнцыі “Палессе — скрыжаванне культур і часу” 25-27 верасня 1999, г. Пінск. Мінск, Тэхналогія, 2000.
 • З гісторыі аднаго пажару / Лунінецкія навіны, 4.03.2000.
 • Грычынскае мора, Відуш-гара (пераклад з польскай мовы этнаграфічных нататкаў Р. Зянькевіча аб Лунінеччыне) / Информ-прогулка, 5-11.05.2000.
 • “Медавуха”: руская тэхналогія / Информ-прогулка, 25-31.08.2000.
 • Забыты пачын гімназістаў Лунінца / Информ-прогулка, 15-21.09.2000.
 • З успамінаў остарбайтэра / Информ-прогулка, 20-26.10, 27.10-2.11.2000.
 • Аб “цэтліках Вільні” 1860-х гадоў / Информ-прогулка, 29.09-5.10.2000.
 • Свята-Еўфрасіннеўскія чытанні — погляд лунінчаніна (інтэрв’ю з В. Туміловічам) / Информ-прогулка, 24-30.11.2000.
 • Грошы-пародыі / Информ-прогулка, 1-7.12.2000.
 • Юдаліха / Лунінецкія навіны, 7.12.2000.
 • Нарысы даціроўкі манет / Лунінец, Лунінецкая муза, 2001.
 • Возрождение забытого имени. Жизнь и деятельность Софии Прорвич (1860-около 1937), православной писательницы / Лунинец, Лунинецкая муза, 2001.
 • Тапаніміка Кажан-Гарадка і яго зямель / Лунінец, 2001.
 • Перавыхаваўся? / Информ-прогулка, 1-4.01.2001
 • Ці існаваў радзівілаўскі чырвонец? / Информ-прогулка, 5-11.01.2001.
 • Кажан-Гарадок: старонкі яўрэйскай трагедыі / Информ-прогулка, 19-25.01, 26.01-1.02.2001.
 • Воск — тавара-грошы на Беларусі / Информ-прогулка, 16.-22.02.2001.
 • “Пабазарым?” / Информ-прогулка, 2-8.03.2001.
 • “Падарожжа жыцця” / Лунінецкія навіны, 19.05.2001.
 • Кажан-гарадоцкія гербы / Информ-прогулка, 20-26.07.2001.
 • “Правасуддзе” у кіпцюрах двухгаловага арла / Информ-прогулка, 28.09-4.10, 5-11.10.2001.
 • Фарміраванне і сучасны стан гістарычнага ландшафту Кажан-Гарадка (даклад на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “Палацава-паркавае мастацтва Брэстчыны: гісторыя, стан, перспектывы”, Брэст-Ляхавічы, жнівень 2001 / Информ-прогулка, 24-30.08, 31.08-5.09.2001.
 • Тое ж / Лунінецкі сшытак №1. Лунінец, 2002, с.27-30.
 • Няўдалая спроба здачы кажан-гарадоцкіх паліцаяў у партызанскі палон восенню 1943 года / Лунінецкі сшытак №1, 2002, с.10-11.
 • Лунінеччына паміж адступленнем савецкіх войск і нямецкай акупацыяй: крызіс улад і пачатак калабаранцкіх настрояў (22 чэрвеня - 10 ліпеня 1941 года). Даклад (у суаўтарстве з В. Жылко) на міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі “22 чэрвеня 1941 г. – пачатак савецка-германскай вайны: стан і праблемы ў беларускай і замежнай гістарыяграфіі”. Мінск, май 2001 / Лунінецкі сшытак №1, 2002, с.17-23.
 • Восьмыя чытанні / Информ-прогулка, 22-28.11.2002.
 • Из истории «православной литературы для народа» в Западной Беларуси / Гістарычная брама: гісторыка-краязнаўчы часопіс. №1(22), 2002, с.49-50.
 • З фальклорных крыніц Кажан-Гарадка / Брэст-Лунінец, 2003.
 • Был ли ренессанс православной литературной деятельности в Западной Белоруссии в 1918-39 годах? / Лунінецкі сшытак №2, 2003, с.3-7.
 • Гаспадарчыя і сацыяльна-бытавыя матывы ў калядках Кажан-Гарадка / Лунінецкі сшытак №2, 2003, с.25-27.
 • Раман Афтаназы. Гісторыя рэзідэнцый на былых ускраінах Рэчы Паспалітай (пераклад з польскай мовы В. Туміловіча — аб уладальніках маёнтка ў Кажан-Гарадку) / Лунінецкі сшытак №2, 2003, с.27-32.
 • Прорвич Софья. Любили отцы наши Бога. Составитель В. Тумилович: предисловие, комментарии / Минск, издание Белорусского экзархата, 2004, с.5-6, 119-128.
 • Кажан-Гарадок 500-гадовы / Лунінец, 2005.
 • Из истории кожан-городокского Свято-Николаевского храма / Информ-прогулка, 28.07-3.08, 4-10.08, 11-17.08.2005.
 • Аб некаторых асаблівасцях мясцовых гаворак Кажан-Гарадка — Дрэбска, Ракітна, Цны мазырскай (усходне-палескай) дыялектнай групы / Лунінецкі сшытак №3-4, 2005, с.4-7.
 • Отношение крестьян Кожан-Городка к рекрутским наборам / Лунінецкі сшытак №5, 2006, с.3-5.
 • “Папяровыя сведкі мінулага” (пераклад з польскай мовы В. Туміловіча — нататкі аб Лунінеччыне з “Zycia Polesia”, 1924-25) / Лунінецкі сшытак №5, с.6-14.
 • Пра яўрэяў Кажан-Гарадка / Мы яшчэ тут! Беларуска-яўрэйскі бюлетэнь. Спецвыпуск №10, 2005.
 • З’явы прыроды ў язычніцкіх ўяўленнях жыхароў Лунінеччыны / Лунінецкі сшытак №6, 2005, с.10-12.
 • Тое ж / Информ-прогулка, 13-19.07, 20-26.07.2006.
 • Опыт исследования антропонимики Кожан-Городка и соседних деревень (по документам 1755 и 1836-44 годов) / Лунінецкі сшытак №6, с.13-17.
 • У чым сакрэт? / Информ-прогулка, 17-23.08.2006.
 • «Правасуддзе» ў кіпцюрах двухгаловага арла / Мы яшчэ тут! Беларуска-яўрэйскі бюлетэнь. Выпуск №24, 2007.

На верх старонкі